Amenerrasulü mucizesi yaşayanlar Allah’tan halis bir inanç ile isteyen Müslüman kimselerdir. Amenarrasulü duası Kur’an-ı Kerim’in bir parçasıdır. Bakara suresinde geçen Amenarrasulü duası insanların bolluk, bereket ve maddi kazanç için niyetlenerek okudukları bir duadır.

Amenerrasulü de Kur’an-ı Kerim’in diğer tüm ayetleri gibi bir mucizedir. Bu mucizelerden nasıl faydalanmanız gerektiği ve niyet etmenin inceliklerine dair merak edilenleri yazımızın devamında inceleyebilirsiniz.

Amenerrasulü ile Dünya Ayağınıza Gelir

Amenerrasulü ile Dünya Ayağınıza Gelir

Amenarrasulü ile dünya ayağınıza gelir. Amenerrasulü, Bakara suresinin son iki ayetidir. Dua olarak okunması faziletli bulunmaktadır. Amerarrasulü duasını okuyanların Dünya ayağına gelir sözünden anlatılmak istenen bu duanın kişi üzerindeki olumlu etkileridir.

İman eden kimselerin her isteklerini Allah’tan diledikleri bilinir. Müslüman kimsenin Allah’tan başka isteyecek kapısı yoktur. Çünkü dileğini isteyebileceği tek yer Allah’ın rahmet kapısıdır. Allah’tan dilerken Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler ve ayetler içerisindeki dualar ile istemek faziletlidir.

Amenarrasulü duası da bu bağlamda iş bulmak isteyenler ve para kazanmak isteyenlerin Allah’tan istemek için ettikleri bir duadır.  Amenarrasulü duasının anlamı;

“Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!”

41 Amenerrasulü Okuyanların Yorumu

41 amenarrasulü okuyanların yorumu çoğunlukla doğru niyetler ile okunduğunda insanın rahatladığı yönündedir. Amenarrasulü duası Müslüman kimselerin Rablerine sığınmalarının bir yoludur. Müslüman kimsenin Rabbi olan konuşmasıdır.

41 kez Amenarrasulü duası okuyan ve okumanın başında niyet eden bir kimsenin duası mutlaka Allah katına ulaşır. Her duaya bir cevap vardır. Müslüman kimsenin niyetinin gerçekleşmesi Allah tarafından bir lütuftur. Niyetinin gerçekleşmemesi ise daha büyük bir lütuftur.

İnsanlar sadece bugünü ve geçmişte yaşadıklarını hatrında kalanlar ile bilir. Geleceğe dair bir bilgisi olamaz. Biz insanların geleceği bilememizden kaynaklı olarak niyet ve isteklerimizin gelecekte bizim için hayırlı olup olamayacağını bilemeyiz. Oysa Allah her şeyi bilendir. Bu nedenle Allah bir niyetimizi gerçekleştirmemize izin vermediğinde verdiğindeki gibi büyük bir hayır görmek gerekir.

Amenarrasulü duası okuyanlar birçok yönden olumlu yorumlar ile sonuçları dile getirmektedir. 42 Amenarrasulü okuyanların yorumları;

  • Evimde huzuru daha çok hissediyorum.
  • Amenarrasulü duasını anlamı ile okuduktan sonra kalbim ferahladı.
  • Yüreğimdeki sıkıntı ve acıdan kurtulmak için aldığım en iyi ilaç.
  • Amenarrasulü duasının faziletleri saymakla bitmez dediklerinde şaşırmıştım. Kendimi inanarak okumaya verdiğimde bu söylenenleri çok daha iyi anladım. Ruhumun sıkıntısı geçti.

Amenerrasulü Fazileti Sırları

Amenarrasulü fazileti ve sırları ile indirildiği zamandan bu yana okunmuş ve okunmaya devam etmektedir. Hz. Ali ve Hz. Ömer Amenarrasulü duası için aklı başına olan herkesin Amenarrasulü duasını okuyarak uyuması gerektiğini söylemeleri de bu duanın ne kadar faziletli olduğunu ortaya koymaktadır.

Amenarrasulü duası fazileti hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından şöyle söylenmektedir. “Allah Teala, Bakara Suresi’ni iki ayetle sona erdirdi ki, bunları bana, Arş’ın altındaki bir hazineden verdi Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz Çünkü bunlar salattır (namazdır), hem duadır, hem Kur’an’dır.”

Amenerrasulü ile Zengin Olanlar

Amenarrasulü ile zengin olanlar, günümüzde maddi kazancı iyi olan kimselerin Allah’tan istediklerini söylemelerinden ibarettir. Allah kulunun isteklerini vermek ya da vermemek konusunda kendine içkin bir özgürlüğe sahiptir.

Sonsuz merhamet sahibi olan Allah kullarının isteklerini yerine getirmek zorunda değildir. Amenarrasulü duası ise Allah’tan istemenin güzel bir yoludur. Bu bağlamda doğru bir niyet ve halis bir inanç ile Amenerrasulü duasını maddi kazanç, bolluk ve bereket için okuyanların maddi kazanç elde ettiği de sık görülen bir durumdur.

7 Ayetel Kürsi, 7 Amenerrasulü Fazileti  

7 Ayetel Kürsi, 7 Amenerrasulü fazileti itibari ile Müslüman kimselerin dileklerini niyetlenerek okuması tavsiye edilmektedir. Amenerrasulü duası için birçok hadis buyrulmaktadır. Bunlardan biri de Müslüm, iman 279 kaynaklı aşağıdaki hadistir.

“Peygamber Efendimiz (s.a.v) kendisine miraçta 3 hediye verilmiştir. Bu hediyeler; 5 vakit namaz, ümmetinden olan ve Allah’a şirk koşmadan yaşamlarını yitirenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı mucizesi ve Bakara suresinin son 2 ayetidir.”

Tirmizi, Sevabul Kur’an 4 kaynağından alınan bilgiye göre ise Amenerrasulü duası bir evde üç gece okunduğu zaman artık şeytanın o eve yaklaşamayacağı yönündedir. Buhari’de geçen hadise göre ise Bakara suresinin son 2 ayetinin bir gece okunması halinde o gece ona o ayetler her türlü yeteceği ve Müslüman kimsenin kötülüklerden korunacağı yönündedir.

Bakara Suresi 161 165 Ayetlerinin Meallerini Defterinize Yazınız.

Bakara Suresi Kaç Sayfa