“Bakara Suresi 161-165 ayetlerinin meallerini defterinize yazınız” Öğrencilere verilen ödevlerden biridir. Bakara suresinin 161 ve 165. Ayetleri Arapça yazılışları, mealleri ve tefsirlerine doğrudan yazımızda ulaşabilirsiniz.

Bakara suresi Kur’an-ı Kerim’de yer alan en uzun suredir. Bakara suresi içerisinde hangi konulara değinildiği, surenin 161 ve 165.ayetleri arasında neler anlatıldığı ve merak edilenler yazımızda.

Bakara Suresi Müslümanlara Ne Anlatıyor

Bakara Suresi Müslümanlara Ne Anlatıyor?

Bakara suresi konusu itibariyle imanın esasları, insanın yaratılışına dair merak edilenler, kıble, oruç ve hac ibadetleri, boşanma ve nafaka gibi çeşitli konularda bilgi içeren bir suredir. Kur’an-ı Kerim’de en uzun süredir. Surenin adı ise Bakara kelimesidir. Bakara kelime anlamı ile sığır ya da inek anlamına gelmektedir.

Bakara suresi içerisinde bulunan 281.ayet hakkında Hz. Muhammed s.a.v. tarafından yapılan veda haccı sırasında indiği bilinmektedir. Sure genelinin Medine döneminde hicretin 1 ve 2. Yıllarında inmiştir. Bakara suresinde toplumsal yaşamın pratiklerine ve yaşam kurallarına dair birçok önemli öğüt ve kural görebilirsiniz.

Bakara Suresi 161-165 Ayetlerin Türkçe Mealleri

Bakara Suresi 161-165 Ayetlerin Türkçe Mealleri

Bakara Suresi 161 ve 165.ayetler arasında iman hususlarında bilgi verilmektedir. İşte sırasıyla Bakara suresi 161.ayetten 165.ayete kadar olan ayetlerin Türkçe mealleri;

  • Bakara/161: (Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir.
  • Bakara/162: Onlar ebediyen lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır.
  • Bakara/163: İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.
  • Bakara/164: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır.
  • Bakara/165: İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk tanrılar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman (anlayacakları gibi) bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.
Bakara Suresi 161-165 Ayetlerin Arapça Yazılışı

Bakara Suresi 161-165 Ayetlerin Arapça Yazılışı

Bakara Suresi 161-165 ayetleri arasında iman etmenin önemi, iman etmeyenlerin öldükten sonra nereye gideceği, Allah’tan başkasını ilah edinenlerin sonuna dair açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Bakara suresinin bu ayetlerini okuyan bir Müslüman kimse Allah’tan başkasına kul olmaması gerektiğinin beyanını almış ve öğrenmiş olur. Bakara Suresi 161-165.ayetlerin Arapça yazılışı;

  • 161. İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la’netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn
  • 162. Halidıne fıha la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun
  • 163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
  • 164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
  • 165. Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi endadey yühıbbunehüm ke hubbillah vellezıne amenu eşeddü hubbel lillah velev yerallezıne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemıav ve ennellahe şedıdül azab

Bakara suresi 161 ile 165. Ayetleri her gün okuyarak iman etmenin önemini kendinize hatırlatabilirsiniz. İnsan nefsi unutmaya meyillidir. Doğruları kendinize her gün hatırlatarak iman etmeyenlerin gideceği yer olan cehennemden sakınabilirsiniz.

İnşirah Suresi’nin Okunuşu (Elemneşrahleke Ezberle) DİNLE

Meryem Suresi Kaç Sayfa

Nisa Suresi 136. Ayetin Bizlere Vermek İstediği Mesaj