Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecini yürütmek için arabulucuya ödenen ücrettir. Bu ücret, arabulucuya ve arabuluculuk sürecine ilişkin bazı faktörlere bağlı olarak değişir.

Anlaşamama halinde arabuluculuk ücreti

Anlaşamama halinde arabuluculuk ücretinin kim tarafından ödeneceği, arabuluculuk süreci başlamadan önce taraflarca yapılan anlaşmaya bağlıdır. Genellikle arabuluculuk ücretinin eşit şekilde taraflarca ödenmesi kararlaştırılır.

Anlaşma halinde arabuluculuk ücreti

Anlaşma halinde arabuluculuk ücreti, arabuluculuk süreci başlamadan önce taraflarca yapılan anlaşmaya bağlıdır. Genellikle arabuluculuk ücretinin eşit şekilde taraflarca ödenmesi kararlaştırılır.

Ancak, bazı durumlarda arabuluculuk ücretinin tamamen bir taraf tarafından ödenmesi de kararlaştırılabilir. Örneğin, bir taraf arabulucuya danışmanlık hizmeti almışsa ve diğer taraf bu hizmete katılmamışsa, danışmanlık hizmeti alan taraf arabuluculuk ücretini de tek başına ödeyebilir.

Arabuluculuk ücreti hesaplama bazı kriterleri mevcuttur. Bu kriterler şu şekildedir;

  • Hesaplamaya esas alınması gereken ücret
  • Uyuşmazlık türü
  • Taraf sayısı
  • Arabulucu sayısı
  • Vergi mükellefi mi?
  • Tevkifatlı mı?

Kriterlerine bakıldıktan sonra arabuluculuk ücreti hesaplanmaktadır. Ticari sözleşmelerde sözleşmede yazan anlaşma bedelinin %10 ile %15 arasında belirlenen miktarı arabulucu alır. Örnek: 50.000 TL’lik bir tazminat anlaşmasında arabulucu her iki taraftan da %10 bedel aldığını düşünürsek. Toplamda 10.000 TL arabulucu ücreti alır.

Arabuluculuk Makbuz Hesaplama

Arabuluculuk makbuz hesaplama gelir vergisi kanununa göre arabulucuya tahsil edilen arabuluculuk ücretinden dolayı taraflara makbuz düzenlenmesi gerekmektedir. Makbuz hesaplamanın da kriterleri vardır ve bunları internet siteleri üzerinden erişime açmışlardır. Hesaplamalar oradan otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Makbuzların hukuki durumuna göre taraflar ile alakalı stopajlı ya da stopajsız makbuzlar oluşturulmaktadır.


Daha fazla adliye içeriği;


Tüketici Arabuluculuk Makbuz Örneği

Tüketici Arabuluculuk Makbuz Örneği

Tüketici arabuluculuk makbuz örneği ile size açıklayabiliriz;

Tüketicinin korunması hakkında kanun oluşturulmuştur. Bu kanun gereğince tüketici uyuşmazlığı olması durumunda anlaşma olması durumunda tüketicinin ödemesi gereken ücret adalet bakanlığı tarafından kendi bütçesi ile karşılanır.

Arabulucu Ücret Tarifesi

Arabulucu ücret tarifesi resmi gazetede yayınlandı. Konusu para olmaya ya da para ile değerlendirilmeyecek olan hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuk yolu ile çözüme erişecektir. Olayın çözüme ermesi sonucunda ise arabulucuya ödenmesi gereken bir ücret vardır.

Aile hukuk kurallarına göre uyuşmazlık durumunda 2 kişi birden taraf oldu ise taraf başına kişiler bir saatine 170 TL, 3 ya da 5 kişinin taraf olması ile taraf sayısına bakılmaksızın bir saatine 380 TL, 11 ya da daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise taraf sayısına yine bakılmaksızın bir saatine 400 TL verilmesi gerektiği belirlenmiştir. Arabulucu ücret tarifesinin ana kuralı budur. Detaylanmış pek çok kuralları ve fiyat çizelgeleri mevcuttur. Resmi gazete de yayınlanan arabulucu ücret tarifesi 2021 senesi güncel listesine bakabilirsiniz.