Dilekçe yazdırma ücreti, bir dilekçenin yazılması için talep edilen ücrettir. Bu ücret, dilekçenin karmaşıklığına, uzunluğuna ve dilekçeyi yazan kişinin uzmanlık seviyesine göre değişir.

Avukata dilekçe yazdırma ücreti1.100 TL
Sözlü danışmanlık ücreti1.500 TL
Yazılı danışmanlık ücreti2.500 TL

Özellikle resmi makamlara dilekçe yazılırken uyulması gereken kurallar sebebiyle ve resmi bir dil ile yazılması gerektiğinden bazı insanlar dilekçelerini kendileri yazamamaktadır. Ya da bazen zaman kaybı olmaması açısından daha hızlı yazabilecek ve dilekçe yazım kurallarına hakim birine ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bu durumda dilekçe yazdırma işi arzuhalcilere ücret karşılığında yaptırılmaktadır. Sadece arzuhalciler değil avukatlara da ücretleri karşılığında dilekçe yazdırılabilmektedir.

Arzuhalci ya da avukata yazdırılan dilekçeler belli bir ücret karşılığında yazılmaktadır. Arzuhalcilerin fiyat aralıkları bulunduğu il ve şartlara göre de değişebilmektedir. Arzuhalciler için belirlenen resmi bir ücret bulunmamaktadır. Avukata dilekçe yazdırma ücretleri ise her yıl Resmi Gazetede yayınlanmaktadır.

Adliyede Dilekçe Yazdırmak Ne Kadar?

Adli dilekçe normal dilekçelerden biraz daha fazla detay gerektirmektedir. Bu durumda adli dilekçe yazma kurallarına uygun dilekçe yazılmalıdır. Ancak bunu kendiniz yapamıyorsanız bunun için adliyede bulunan arzuhalcilere ücreti karşılığında yazdırmanız mümkündür. Arzuhalci yerine avukata da dilekçenizi yine ücreti karşılığında yazdırabilirsiniz.

Dilekçenizi arzuhalciye yazdırmaya karar verdiyseniz; arzuhalci dilekçe yazdırma ücretleri bulunduğu yere ve yazan kişinin belirlediği fiyata göre değişebilmektedir.


Daha fazla avukatlık içeriği;


Arzuhalci Dilekçe Ücretleri

Dilekçenizi kendiniz yazamıyorsanız ya da dilekçeyi hızlı bir şekilde iletmek istiyorsanız adliye yakınlarında ya da adliye içerisinde arzuhalci bulmanız gerekmektedir. Arzuhalcilerin belirlenen sabit bir fiyatı bulunmamaktadır. Fakat yaklaşık olarak her bir dilekçe için uygulanan bir ücret bulunmaktadır. Bu ücretler her yıl değişmektedir. Arzuhalci dilekçe ücretleri 250 TL’dir. Burada arzuhalcinin kendi belirlediği fiyat üzerinden dilekçe yazma işlemleri gerçekleştirilir.

Arzuhalcilerin fiyatları şu şekilde değişiklik gösterebilmektedir;

  •  Fiyatları ortalama fiyatın üstünde ya da altında olabilir.
  • Kendi belirledikleri ücretlerle çalışabilmektedirler.
  • Bölgenin gelir şartlarına göre ücret tarifesi değişiklik gösterebilmektedir.

Adliyede Dilekçe Kime Yazdırılır?

Adliyede Dilekçe Kime Yazdırılır

Adliyede dilekçe avukat ya da arzuhalcilere yazdırılabilmektedir. Adliye giriş, çıkışında ya da adliye içerisinde bulabileceğiniz arzuhalciler bu konuda uzman sayılan kişilerdir. Tüm yazım ve dilekçe kurallarına hakimdirler. Fakat aynı zamanda avukatlar da dilekçenizi yazabilmektedir. Avukatların sözlü danışmanlık ve yazılı danışmanlık ücretleri farklılık gösterdiği gibi dilekçe yazım ücretleri de farklıdır. Bu ücretler her yıl değişmektedir ve bu yasal ücretler resmi gazetede yayınlanmaktadır. Genel olarak arzuhalciler avukatlara göre daha uygun fiyatlarla dilekçe yazmaktadırlar.