Banka Bloke Sorgulama (E-devlet Araç Haciz Sorgulama)

Hangi banka hesabına bloke konulamaz ve icra dairesinin banka hesaplarına bloke koymasını nereden sorgulayabilirsiniz, sizleri bilgilendiriyoruz. E-devlet araç haciz sorgulama ve banka haciz sorgulama işlemi nasıl yapılı, gelin birlikte inceleyelim.

Banka bloke sorgulama ve kredi kartı bloke sorgulaması e-devlet aracılığı ile yapılabilmektedir. Banka bloke olması durumu genel itibari ile haciz olması ile birlikte ortaya çıkan bir durumdur. Haczin oluşması sonrasında haciz sürecinin sonlanması başka bir ifade ile haciz kaldırılması için dilekçe verebilirsiniz.

Banka bloke sorgulaması yapmak için doğrudan e-devlet üzerinden arama bölümüne e-haciz yazarak sorgulama için gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet üzerinden haciz kaldırma ve bankaya haciz kaldırma dilekçesi vermek ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızın devamında sizler için detaylı bir şekilde derledik.

E-Devlet’ten Haciz Kaldırma

E-devlet’den haciz kaldırma tamamen borcun ödenmesi sonrasında yapılabilecek bir işlemdir. E-devlet kanalı ile mevcut haciz durumunu sorgulayabilirsiniz. Bir haciz durumu sonrasında haciz konulmasını takip eden 7 gün içerisinde hacze konu olan borcun ödenmesi ile birlikte haciz kaldırılır.

Borç 7 günlük süre içerisinde ödendiğinde haciz kaldırılır ve ardından haczin e-devlet sisteminde de kaldırılması yaklaşık olarak 2 ile 3 iş gününü bulabilir. E-devlet üzerinden haciz durumunu kontrol ederek haczin kalkıp kalkmadığını da görebilirsiniz.


Daha fazla bloke içeriği;


Banka bloke sorgulama (e-devlet araç haciz sorgulama)
Banka e-haciz kaldırma dilekçesi

Banka E-Haciz Kaldırma Dilekçesi

Banka e-haciz kaldırma dilekçesi elektronik haczin kaldırılmasına yönelik taleptir. Banka hesabınıza ya da sahip olduğunuz varlıklara yönelik uygulanan e-haczin kaldırılması için borcun tamamı ödenmelidir.

Borcun tamamı ödendikten sonra haczin kaldırılması için bankaya dilekçe verilmelidir. Dilekçenin kabulü ile birlikte SGK benzeri kurumlardan gelecek sonuca göre e-haciz kaldırma süreci devam etmektir. Bankaya gönderilecek e-haciz kaldırma dilekçesi için örneği yazımızın devamında inceleyebilirsiniz.

(………….) Müdürlüğüne,

Kurumunuzun (………….) T.C. numaralı mükellefiyim. Kurumunuzda takibe alınan tüm borçlarımı …./…/… tarihinde kapattım. Bu nedenle kurumunuzca (………….) Bankası’nda hesabıma konulan blokenin kaldırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥