Bir Cüz Kaç Sayfa (Kuran Kaç Cüz)

Bir cüz kaç sayfa hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. 1 Cüz kaç yaprak, cüz nasıl okunur ve 30 cüz kaç sayfa işte detaylar.

Kur’an-ı Kerim Allah tarafından gönderilen kutsal kitapların sonuncusudur. Son peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Cebrail meleğimiz ile gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim sözlük anlamı, toplamak, okumak bir araya getirmek anlamlarını taşır. Kur’an-ı Kerim terim olarak anlamı ise Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed (s.a.v) Cebrail aracılığıyla vahiy olarak indirilmiş kutsal ilahi bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerim Peygamber efendimize bir seferde indirilmemiş yirmi üç senede indirilmiştir. Anlamının kolayca anlaşılması, kolayca ezberlenebilmesi, hükümlerinin müminlerin kalbine yavaş yavaş işleyip kuvvetlenmesi ve kökleşmesi için bir seferde indirilmemiştir. Peygamber Efendimiz yaşıyorken Kur’an-ı Kerimin indirilmesi tamamlanmış ve hafızlar tarafından ezberlenmiştir. Ancak Peygamber Efendimiz hayattayken tek bir cilt haline getirilememiştir.

En doğru şekilde Kur’an-ı Kerim’in ayet ve sureleri sıralanarak tamamlandı. Kur’an-ı Kerim’in kolay ezberlenmesi ve okunması ayrıca takibin kolay olması için cüz olarak ayrılmıştır. Cüz Arapça da anlamı parça bölüm anlamına gelir. Her cüz sayfasının başında, sayfanın kenarında cüz işareti ya da güle benzer bir işaret bulunur. Her cüz de kaçıncı cüz olduğu sayfanın başında yazılıdır. Her Cüz 20 sayfadan oluşmaktadır. Ancak otuzuncu cüz yirmi dört sayfadan oluşur. Kur’an-ı Kerim de 30 cüz vardır.

1 Cüz Kaç Yaprak

Cüz Kur’an-ı Kerim’in eşit uzunluklar da bölümlere ayrılmış parçanın her birini ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim kolay ezberlenmesi, okunması ve okuyan kişinin Kur’an-ı belli bir müddet içinde bitirmek istediğinde günde ne kadar okursa istediği zamanda bitirebileceğini göstermek için Kur’an’ı Kerimin kenarlarına cüz, hizip ve rubu gibi işaretler konulmaktadır. Bu işaretleri kelime sayıları ya da harf sayılarına göre yazılmaktadır.

  • Her cüz 20 sayfa 10 yapraktır.

Cüz Nasıl Okunur

Kur’an da toplamda 30 cüz vardır. Her cüz de 20 sayfadır. Birinci cüzden başlayıp yani birinci sayfadan başlayıp yirmi sayfa okuduktan sonra yirmi birinci sayfada ikinci cüz işaretini görürsünüz. Buraya okuduğunuz da bir cüz okumuş olursunuz. Her yirmi sayfadan sonraki sayfada cüz sayısı belirtilmektedir. Böylece kaçıncı cüzü okuduğunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Kur’an-ı Kerim’de sayılar Arapça olarak yazılır. Arapça rakamları öğrenebilir ya da Türkçe açıklamalı Kur’an meallerinden rahatlıkla bulabilirsiniz.

30 Cüz Kaç Sayfa

Kur’an-ı Kerim’de 30 cüz olmasının en önemli nedeni otuz günlük Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i hatmetmek isteyen kişilerin bir gecede kaç sayfa okuması lazım diye otuz sayısı yaygın olarak benimsenmiştir. Her cüz yirmi sayfadır. Ancak son cüz yani otuzuncu cüz yirmi dört sayfadır. Buna göre Kur’an 604 sayfadır. Yani 30 cüz 604 sayfadan oluşur. Bir iki sayfa oynayabilir. Bunun nedeni yayınevi basım farklılığındandır.

Kuran Kaç Cüz

Kur’an her biri yirmi sadece son otuzuncu cüz yirmi dört sayfadan oluşan 30 cüz vardır. Kur’an’ın tamamı 30 cüzden oluşmaktadır. 30 cüzün her biri de yirmi sayfadan oluştuğuna göre Kur’an 604 sayfadır. Kalan dört sayfa ilk sayfalardaki giriş bölümü ve son sayfa İhlas, Felak ve Nas sürelerini yer almaktadır. 580 sayfa 29. Cüzden sonraki sayfaların hepsi 30. olarak devam eder.

Bir cüz kaç sayfa (kuran kaç cüz)
30 cüz kaç sayfa

1 Cüz Kaç Ayet

Kur’an-ı Kerim’de yer alan cümlelere ayet denilmektedir. Kur’an da ayet sayısı 6666 olarak bilinmektedir. Ancak doğrusu 6236 ayettir. Kur’an-ı Kerim toplamda 114 sure ve 6666 ayetten 30 cüzden oluşmaktadır. Fatiha suresi ile başlayan Kuran-ı Kerim Nas suresi ile bitmektedir. Her cüz de ayet sayısı farklıdır. Her cüzde kaç ayet olduğunu şöyle sıralayabiliriz.

Cüz SayısıAyet Sayısı
1. Cüz142
2. Cüz111
3. Cüz125
4. Cüz132
5. Cüz124
6. Cüz135
7. Cüz148
8. Cüz142
9. Cüz159
10. Cüz128
11. Cüz150
12. Cüz161
13. Cüz162
14. Cüz227
15. Cüz186
16. Cüz269
17. Cüz190
18. Cüz194
19. Cüz348
20. Cüz167
21. Cüz178
22. Cüz169
23. Cüz357
24. Cüz175
25. Cüz241
26. Cüz200
27. Cüz398
28. Cüz137
29. Cüz431
30. Cüz564

1.Cüz Nerede Bitiyor

Birinci cüz Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi olan Bakara suresi ile başlayıp ve bitmektedir. Bakara suresinin ilk yirmi sayfasını birinci cüz dedir. 1. Cüz Kur’an- Kerim’in Birinci sayfada başlayıp yirminci sayfasında bitmektedir. Bakara suresi toplamda 286 ayettir. 142 ayeti ise 1. Cüzde yer almaktadır.

  • Cüz bakara suresinin 142. Ayetinde bitmektedir.

Hucurat Suresi Kaç Sayfa

Ramazanın Bitmesine Kaç Gün Kaldı Sayaç

Vesveseden Nasıl Kurtulurum

Kenzül Arş Duası

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥