Aşık etme duası, bir kişiyi kendine aşık etmek için okunan bir duadır. Aşık etme duası okunmasıyla ilgili farklı görüşler mevcuttur. Öncelikle zikir ve çeşitli duaları birinin iradesini değiştirmek amacıyla kullanmak sandığınızdan daha ters bir tepki oluşturabilir.

Bu nedenle sevdiğiniz insanın da sizi sevmesini istiyorsanız kalbinizden geldiği gibi dua etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Ancak yine de erkeği kendine bağlama için okunan tılsımlı bazı dua ve zikirler şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim

 • Ya Rahman
 • Kul hüvallahü ehad
 • Allahüs samed
 • Lem yelid ve lem yuled
 • Ve lem yekün lehu küfüven ehad
 • Ya Vedud
 • Velleyli iza seca
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
 • Ve lel’ahıretu hayrün leke minel’ula
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke ve ma kala
 • Elem yecidke yetiymen feava
 • Ve vecedeke dallen feheda
 • Ve vecedeke ailen feağna
 • Femmel yetiyme fela takher
 • Ve emmessaile fela tenher
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis
 • Ya mucib
 • Elem neşrah leke sadrek
 • Ve vada’na ‘anke vizreke
 • Elleziy enkada zahreke
 • Ve refa’na leke zikreke
 • Feinne me’al’usri yüsren
 • İnne me’al’usri yüsren
 • Feiza ferağte fensab
 • Ve ila rabbike ferğab”

Bu duanın günde 7 kez niyet ederek okunması halinde sevdiğiniz erkek size aşık olacaktır denir.

Sevgiliyi Deli Divane Eden Dua

Aşık Etme Duası

Sevgiliyi deli divane eden dua hangisidir diye merak edenler için hemen akataralım. Sevgilinizin size daha fazla ilgi duymasını, aşık olmasını sağlayacağına inanılan uzun duanın okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahîm.
Ve iza lekûllezîne amenû kalû amennâ ve iza hala ba’duhüm ila ba’dın kalû ettühaddisû nehüm bima fetehallahü aleyküm liyühaccûküm bihi ınde rabbiküm efela ta’kılûn. Ve kanû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû.

Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi.

Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’.

Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm.

Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn.

Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn.

Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm.

Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.”

1 Günde Aşık Etme Duası

Aşık Etme Duası

1 günde aşık etme duası ile erkek ya da kadın istediğiniz kişiyi kendinize bağlayabilirsiniz. Bunun için okunan zikir ya Vedud zikridir. Günde 7 kez okunması halinde sevdiğiniz kişinin size aşık olacağı, gözünün sizden başka hiç kimseyi görmeyeceğine inanılır.

Erkeği Kendine Aşık Etme Duası

Aşık Etme Duası

Erkeği kendine aşık etme duası ile içten niyet ederek duanızın kabul olmasını sağlayabilirsiniz. Duanın okunuşu ise şu şekildedir;

 • Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğiniz kişinin adı”ala mehabbete “sizin isminiz”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğiniz kişinin adı” bi muhabbeti “sizin adınız” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğiniz kişinin adı” bi hakki ayetiş şerifeti.

Bu duayı niyet ederek okumanız halinde sevdiğiniz kişinin size aşık olacağı ifade ediliyor.

Büyüsüz Aşık Etme Duası

Aşık Etme Duası

Büyüsüz aşık etme duası ile sevdiğiniz kişinin size aşık olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer tılsım ya da büyü olmadan tamamen temiz niyetle sevdiğinizin sizi sevmesini istiyorsanız namazlardan sonra kalpten dua etmeniz tavsiye edilir. Niyet edip, başta hayırlısını diliyorum diyerek içinizden geldiği gibi kalpten edeceğiniz dua Allah’ın izniyle tesir edecektir.

Köpek Gibi Aşık Etme Duası Anında Kabulü

Aşık Etme Duası

Köpek gibi aşık etme duası anında kabulü için büyüsüz ve niyetinizin temiz olması son derece önemlidir. Eğer sevdiğiniz kişi sizin için hayırlı ve doğru kişiyse mutlaka duanız Allah’ın izni ve kudretiyle kabul olacaktır. Ancak tılsımlardan, sayılı zikir ve büyüden uzak durup yalın kalpten dua etmeniz tavsiye edilir.

Uzaktan Aşık Etme Duası Denenmiş

Aşık Etme Duası

Uzaktan aşık etme duası denenmiş ve sonuç alınmış şeklinde araştırma yapılıyor. Büyü niteliğinde olan uzaktan aşık etme duası ve detayları şu şekildedir;

 • 2 gece boyunca 99 Esmaül Hüsna ismini bir kez okuyun.
 • İkinci gece Fatiha suresi ve 99 Esmaül Hüsna’yı 2 kez okuyun.
 • 15 gece boyunca bu şekilde devam edin.
 • 16 gece ise Fatiha suresini bir sayı arttırıp esmalara devam edin.

Bu yöntem tesirli olsa da kötü ruhlar çekmenize de neden olabilir. Ya da beklentinizin tam tersi kötü karmalar da oluşturabilir. Bu nedenle din alimleri tarafından tavsiye edilmez. En doğru yöntem kalpten dua ederek Allah’tan istemektir.

Körkütük Aşık Etme Duası

Aşık Etme Duası

Körkütük aşık etme duası ile sevdiğiniz kadın ya da erkeği kendinize bağlayabilirsiniz. Bunun için çekmeniz gereken zikir ya Vedüd zikridir. Bu zikri her gün niyet ederek 7 kez çekmeniz halinde sevdiğiniz insanın kısa süre içerisinde size aşık olması ve sizinle iletişime geçmesi beklenir.

Aşık etme büyüsü günah mı?

Büyü ve büyünün tüm türevleri İslam dinine göre haram ve yasaktır. Hatta en büyük günahların başında yer alır.

Aşık etme büyüsü yapılan insan nasıl davranır?

Aşık etme büyüsü yapılan insan kendi iradesi dışında davranır. Normalde size karşı ilgisi olmayan birine yapıldığında size olan ilgisi artar ve gözü sizden başkasını görmez. Ancak bu en büyük günahlar arasında yer alır.

Nazardan Çıkan Çıban Nasıl Geçer

Çıkmaza Girince Okunacak dua

Psikolojik Sıkıntılardan Kurtulmak İçin Dua