Hadid suresi ilk 6 ayet, bu sure hakkında araştırma yapmak isteyen ve merak duyan kişiler tarafından araştırılan bir konu haline gelmiştir. Medine döneminde indiği bilinen bu sure, adını 25. ayetinde geçen “elHadid” kelimesinden almaktadır.

Hadid Suresi İlk 6 Ayeti Arapça Okunuşu

Hadid suresi ilk 6 ayeti Arapça okunuşu şu şekilde olmalıdır;

  • Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
  • Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
  • Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
  • Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
  • Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.
  • Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

Hadid Suresinin İlk 6 Ayeti Haşr Suresinin Son 4 Ayeti

Hadid Suresinin İlk 6 Ayeti Haşr Suresinin Son 4 Ayeti

Hadid suresinin ilk 6 ayeti Haşr suresinin son 4 ayeti Allah’tan bir şey isteneceği zaman okunmaktadır. Dilek ve hacetlerin için çok etkili dualar olduğu bilinen bu iki surenin okunması içinizden samimi olarak talep ettiğiniz hayallerinizin gerçek olmasını sağlayacaktır. Bu gibi etkenler sebebiyle sıklıkla araştırılan bir konu haline gelen bu iki sure okunmakta ve böylelikle Allah’tan çeşitli talepler dilenmektedir.

  • Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
  • Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
  • Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
  • Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Hadid Suresi İlk 6 Ayeti Fazileti

Hadid suresi ilk 6 ayeti fazileti Allah’ın her şeyin hakimi olduğunu bizlere anlatmaktadır. Yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi olan Allah insanlara dileklerine verebilir. Hayata getiren ve öldüren Allah’tır ve o her şeye kadirdir. Dolayısıyla insanların bir talepleri varsa bunu samimi bir şekilde dualarını ederek Allah’tan istemeleri en hayırlısı olacaktır. Allah samimi bir şekilde içten olarak istenen tüm dilekleri hayırlısıyla kabul etmekte ve böylelikle insanların hayallerini gerçekleştirmektedir.

Hadid Suresi Ne Zaman Okunmalıdır?

Bu sureyi okumak için belirli bir zaman aralığı bulunmaz gün içerisinde müsait olduğunuz herhangi bir zaman aralığında abdest alarak sureyi okuyabilir ve dileklerinizi Allah’tan isteyebilirsiniz.

Haşr Suresi ve Hadid Suresi Aynı mı?

Haşr ve Hadid olarak adlandırılmakta olan bu iki sure birbirinden farklıdır, ancak beraber okundukları takdirde etkileri daha güçlü olmaktadır.

Duhan Suresi İlk 8 Ayeti – Türkçe Okunuşu ve Fazileti

Allahümme Salli Barik Duası – Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Anlamı

Bakara Suresi 161 165 Ayetlerinin Meallerini Defterinize Yazınız.

Comments are closed.