Hz. Şuayb, Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Medyen, bugünkü Ürdün’ün güneyinde bulunan bir bölgedir. Eyke ise, Medyen’in kuzeyinde bulunan bir şehirdir.

Hazreti Şuayb Medyen doğumlu ismi Shuaib olan anlamı da doğru yolu gösteren kişi olan peygamberlerimizden biridir. Tevrat’ta ve Kur’an-ı Kerim’de Hazreti Şuayb’dan çokça söz edilmiştir. Tevrat’ta Hazreti Şuayb için Yitro ismi ile söz edilmiştir. Mucizeleri ve gönderilmiş olduğu topluluğa gösterdiği doğru yol ile kendisine yol gösterici denilmiştir.

  • Hazreti Şuayb ahlaki değeri oldukça zayıf olan, sapkınlaşmış toplumdan biri olan Medyen kavmine Allah tarafından elçi olarak gönderilen bir peygamberdir. Başlarda kendisine inanan kimse olmadığı için toplumdan çok dışlanmıştır.
  • Hazreti Şuayb’in yol göstermesi için gönderildiği Medyen kavmi çok zengin bir topluluktu. Fakat bu zenginliğini yaptıkları gasplarla elde etmişlerdir.
  • Medyen halkın da birçok sapkınlıklar varmış. Hırsızlık yapmak, yalan söylemek, zina yapmak, putlara tapmak, içki içmek gibi birçok sapkınlıklar. Bu halka da yol gösterici kişi olarak Allah tarafından Hazreti Şuayb peygamber elçi olarak gönderilmiştir.

Eyke Kavmine Hangi Peygamber Gönderildi

Allah Hazreti Şuayb peygamberimizi kendi kavmi olan Medyen kavmine, ayrıca Ashab-ı Eyke’ye Peygamber olarak gönderilmiştir. Bu iki kavim birbirine çok yakın oldukları için aynı sapkınlıkları yapıyorlardı. Bu yaptıkları sapkınlıklar, yol kesip haraç almak, zina yapmak, yalan söylemek, ölçüp tartarken tam almak eksik vermek, putlara tapmak, hırsızlık yapmak ve insanları dinlerinden döndürmek için ölümle tehdit ediyor, hatta Hazreti Şuayb’ın yanına bile yaklaştırmıyorlardı.

  • Eyke halkına gönderilen peygamber Hazreti Şuayb olmaktadır. Ama Eyke halkı da Medyen halkı gibi Hazreti Şuayb inanmayıp, yalanladılar.

Hz. Şuayb’ın Kavmi Nasıl Helak Oldu

Hazreti Şuayb peygamberimiz Medyen halkına ve ona çok yakın olan Eyke halkına Yüce Allah tarafından göndermiştir. Bu iki kavimde ölçü ile tartıda yanlışlıklar yaparlardı. Bu iki kavimde Hazreti Şuayb çok zulüm etmişlerdir. Ancak Hazreti Şuayb zulümlere karşı kavimleri doğru yola çağırmaktan hiç vazgeçmemiştir. Ama buna rağmen Medyen ve Eyke kavimleri Hazreti Şuayb’ı hiçbir zaman dinlememiş ve üzerlerine felaketler göndermesini bile istemişlerdir.

Medyen halkından Hazreti Şuayb inananlar az sayıdaydı. Hazreti Şuayb inananlarla kavmini terk etti ve Medyen de şiddetli depremler olarak kavim helak oldu.

Eyke halkı da aynı şekilde Hazreti Şuayb ’den felaketler istemişlerdir. Bunun üzerine Hazreti Şuayb onların istedikleri azabın gelmesi için Allah’a dua etti. Birden sıcak rüzgarlar esmeye başlamış. Mavi renkte sinekler oluşmuş ve üzerlerine musallat olmuşlar.

Kafirler bu durum karşısında çaresiz kalmışlar. Havanın sıcaklığı da günden güne artıyormuş. Halk akarsulu, ağaçlıklı ve gölgelik yerlere kaçışmışlar. Bu arada Cebrail şehrin dışında bir bulut tutmuş. Kafirler bulutu görünce serin bir gölge diye altına koşuşmuşlar. Altına koştukları buluttan kafirlerin üzerine ateş ve kıvılcımlar yağmış.

  • Hazreti Şuayb’ın peygamber olduğu kavimlerden Eykeliler gölge sandıkları buluttan yağan ateşlerle, Medyen kavmi ise şiddetli depremlerle helak olmuşlardır.

Hz. Şuayb’ın Kardeşi Kimdir

HZ. Şuayb Hangi Kavme Gönderilmiştir

Hazreti Şuayb İbrahim ya da Salih (a.s) neslindendir. Anne tarafından Hz. Lût’un kızına kadar ulaştığı ve Eyyûb (a.s) teyze oğulları olduklarını rivayet edildi. Ayrıca Hz. Musa (a.s) da kayınpederidir. Hazreti Şuayb’ın babasının ismi Mikail ya da Nevil olduğuna göre bazı görüşler vardır. Bazı kimseler Şuayb’ın Hz. İbrahim’e inanan ve kedisi ile Şam’a hicret edenlerden birinin soyundan geldiğine ya da Lut’un kızının oğlu ya da torunu olduğu söylenmektedir.

Medyen Kavmine Hangi Peygamber Gönderildi

Hazreti Şuayb peygamberimiz Medyen kavmine ve yakınındaki Eyke kavmine peygamber olarak Yüce Allah tarafından gönderilmiştir. Bu iki kavim de sapkınlıklar çok fazlaydı. Hazreti Şuayb peygamberimiz bu iki kavme de yaptıklarının yanlış olduğunu yerin ve göklerin tek sahibinin Allah olduğunu ve Allah’a inanmalarını aksi takdirde başlarına felaketler geleceğini söylemiştir. Ancak iki kavimde Hazreti Şuayb’a inanmamışlar ve zulüm yapmışlardır.

İlk zamanlarda Hazreti Şuayb’a kimsenin inanmamasından dolayı Yüce Allah kendisine birkaç mucizeler vermiştir. Hazreti Şuayb dua etmiş ve siyah koyunlardan beyaz kuzular doğmasını sağlamıştır. Dağ yolculuklarında dağa çıkarken dağlar dümdüz olurmuş. Medyen kavmindeki bütün taşları etrafında döndürmüş ve o taşları da bakıra çevirmiş.

  • Hz. Şuayb bu mucizeleri için Allah’a çok dua etmiştir. Medyen kavmini bu kötü durumdan yanlışlarından kurtarmak için çok dua etmiştir. Dua ederek kum tepelerini bile yerle bir etse de iki kavimde bu mucizeleri görmemiş ve inanmak istememişlerdir. İki kavim de helak olmuştur.

Daha fazla ilgili içerik;

Hz. Şuayb hangi bölgeye gönderildi?

Hz. Şuayb, Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Medyen, bugünkü Ürdün’ün güneyinde bulunan bir bölgedir. Eyke ise, Medyen’in kuzeyinde bulunan bir şehirdir.

Hz. Şuayb kimlere gönderildi?

Hz. Şuayb, Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Bu halk, zengin ve güçlü bir halktı. Ancak, adaletsizlik, yolsuzluk ve putperestlik gibi birçok kötülük yapıyorlardı. Hz. Şuayb, bu halkı doğru yola davet etti ve onları bu kötülüklerden vazgeçirmeye çalıştı.

Medyen kavmi nasıl helak oldu?

Medyen kavmi, Hz. Şuayb’ın davetine uymayı reddetti. Bunun üzerine, Allah tarafından bir azapla helak edildiler. Bu azap, bir deprem veya bir sel felaketi olabileceği söylenmektedir.

Medyen kavmi kimdir?

Medyen kavmi, İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen bir kavimdir. Bu kavim, ticaretle uğraşıyordu ve Medyen bölgesinde yaşıyordu. Medyen kavmi, Hz. Şuayb’ın davetine uymayı reddetti ve bunun üzerine Allah tarafından helak edildi.