İlk yardım ABC, acil bir durumda kişinin hayatta kalmasına yardımcı olmak için yapılan temel müdahaleleri ifade eder. ABC, sırasıyla hava yolu (airway), solunum (breathing) ve dolaşım (circulation) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

İlk yardım ABC

İlk yardımın ABC’si neyi ifade eder, ilk yardım sürecinde bilinç kontrolü sonrasında bilinci kapalı olan kişiler için önem taşıyan abc’nin açılımı İngilizce olan kelimelerin baş harflerini ifade eder. Bunlar;

  • Airway (hava yolu)
  • Breathing (solunum)
  • Circulation (dolaşım)

Airway : Bilinci kapalı olan kişinin havayolunun kapalı olup olmadığının kontrolüdür. Bazı kaza ve travmalar sonrası kişilerin dili geriye doğru kaçar ve solunum yolunu kapamasıyla nefes almasını engeller. Burada nefes yolunu kapatan dil dışında başka yabancı fiziki maddelerinde kaçması ile tıkanması söz konusu olabilir. Kişinin ilk etapta nefes alıp almadığını bakmak gerekiyor. Bu aşamada dili ile kapanan solunum yolu parmak yardımıyla dilin öne doğru çekilmesi yöntemiyle açılır.

Breathing : Hava yolunun açık olup olmadığının kontrolü sonrası açık olması durumunda kişinin solunum alıp almadığının kontrolüdür. Bu aşamada kişiyi dinleyerek ve gözetleyerek nefes aldığını görmek gerekiyor.

Circulation : Nefes yolu ile solunum aldığının kontrolü sonrasındaki aşama da kişinin kan dolaşımının kontrolleridir. Kişinin yaşaması için gereken fonksiyonu olan nabız kontrolü yapılır.

Kaza anında ilk müdahale önemlidir. Bu anlamda eğitim alan ilk ve acil müdahale ekipleri gereken tedbirleri alır. Kazazedenin bilinci kapalı olması ancak nefes alıyor olması ile nabzı varsa ikinci aşamaya geçilir. Bilinci olmayan ama nefes alanlar için ise koma pozisyonu alınır. Kazazedenin bilinci ile solunumunun ikisi de olmaması halinde kalp masajı, suni solunum gibi temel yaşam desteğine geçilerek müdahaleye devam edilir.

Temel yaşam desteği

İlk Yardım ABC

Temel yaşam desteği (BLS), acil bir durumda kişinin hayatta kalmasına yardımcı olmak için yapılan temel müdahaleleri ifade eder. BLS, hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşımı korumayı amaçlar.

Hava yolu açıklığı, oksijenin vücuda girmesine izin veren hava yolunun açık olup olmadığını belirlemektir. Hava yolu tıkanıklığı, boğulma, bilinç kaybı veya yaralanma nedeniyle meydana gelebilir. Hava yolu tıkanıklığını gidermek için, tıkanıklığın türünü belirlemek ve ardından uygun müdahaleyi yapmak önemlidir.

Solunum kontrolü, kişinin nefes alıp verip almadığını belirlemektir. Solunum, oksijenin vücuda girmesini ve karbondioksitin vücuttan atılmasını sağlayan hayati bir işlemdir. Solunumun durması, kalp durmasına ve ölüme yol açabilir. Solunumu kontrol etmek için, kişinin göğsünün hareketini izlemek ve nefes alıp verip almadığını dinlemek gerekir.

Dolaşım kontrolü, kişinin nabzı olup olmadığını belirlemektir. Nabız, kalbin atışını gösteren bir hayati belirtidir. Dolaşımın durması, beyin, kalp ve diğer organlara oksijen ve besin maddelerinin taşınmasını durdurur. Nabzı kontrol etmek için, kişinin atardamarını hissetmek gerekir.

İlk Yardımda Bak-Dinle-Hisset Nedir

İlk yardımın abc si olarak görülen husus bak, dinle, hisset kişinin üç aşamalı ilk kontrolleridir. İlk aşamada kazazede olarak görülen hastanın solunum yollarının kapalı olup olmadığına bakarsınız. Sonraki aşama nefes alıp almadığını dinlersiniz. Üçüncü aşama ise kişinin nabzını dokunarak hissedersiniz.

İlk Yardım ABC si Değişti mi

İlk Yardım ABC

Kaza geçiren yada travma kişilerin ilk yardım müdahalesi en önemli aşamadır. Burada kazazedenin durumundaki tehlikelere müdahale sonrası nefes alma ve bilinç gibi yaşamsal hususları stabilize duruma almak önemlidir. Bu anlamda ilk yardımın ABC’sini oluşturan havayolunun kapalı olup olmadığı, kişinin nefes alıp almadığı ve kan dolaşımını ile nabzının yaşamsal olarak normal değerlere gelmesindeki kontrollerin hepsi halen devam etmektedir.

Abc Sistemi Nedir

Bak, Dinle ve hisset olarak değerlendirilen ilk yardımın abc’si İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu harfler Airway, Breathing, Circilation’dur. Yani ABC baş harflerinden oluşmaktadır. Airway anlamı Hava Yolu, Breathing’in anlamı solunum yolu, Circilation ise nabız kontrolü anlamına gelir.

Yaşam içerisinde aniden rahatsızlanan, kaza geçiren ya da kalp krizi geçiren kişilerle karşılaşma ihtimalimiz çok yüksektir. İlk yardım ekibi ile ATT’lerin gelip hastaya müdahale edene kadar geçen sürede yaralı kaybedilebilir. Bu nedenle bireysel olarak karşımıza ve başımıza gelebilecek bu tür kaza ve hastalıklarda ilk yardımı en doğru şekilde yapabilmek için gerekli eğitimlerinde alınması gerekiyor.


Daha fazla ilgili içerik;

İlk yardım ABC C’si nedir?

İlk yardım ABC’sinde C, dolaşımı ifade eder. Dolaşım, vücuda oksijen ve besin maddelerinin taşınması ve atık maddelerin uzaklaştırılmasıyla sorumludur. Dolaşım olmazsa, vücut hücreleri ölmeye başlar.

ABC’nin C’si neyi ifade eder?

ABC’nin C’si, circulation kelimesinin baş harfidir. Circulation, İngilizcede dolaşım anlamına gelir. Bu nedenle, ilk yardım ABC’sinde C, dolaşımı ifade eder.

ABC A neyi ifade eder?

ABC’nin A’sı, airway kelimesinin baş harfidir. Airway, İngilizcede hava yolu anlamına gelir. Bu nedenle, ilk yardım ABC’sinde A, hava yolunu ifade eder.

Yaşam bulguları ABC nedir?

Bilinç durumu: Kişinin bilinçli olup olmadığı
Solunum: Kişinin nefes alıp verip vermediği
Nabız: Kişinin kalbinin atışı
Leave A Reply