Çalışma iş gücünü kaybeden kişiler tam teşekküllü bir hastaneden alacakları rapor ile çalışma iş gücü kaybını belirten bir rapor almaları gerekir. Bu sayede çalışma gücü kaybına ve prim gün ödeme sayılarına göre malulen emekliliğin önü açılmaktadır. Böylelikle kişiler Malulen Emekli maaşı ne kadar alacaklarını öğrenmek istemektedirler. Bu rakamın belirlenmesindeki formül biraz karışık görünebilir. Ancak bu şartlar dahilinde muhtemel alabileceğiniz maaşlarınız ile ayrıntılar önemli olmaktadır.

Emeklilik şartları ve diğer hususlar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa gör düzenlenmektedir. Bu aşamada 1999 yılı Eylül ayından önce işe başlayanlar ile sonraki dönemde işe başlayanlar farklı olarak emeklilik hakkı kazanmaktadır. Yasanın 4. Maddesi çalışma gücü, iş kazası, meslek hastalıklarına yer vermektedir. Bu anlamda çalışma gücünü kaybeden kişiler gerekli belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne malulen emekli olabilmek için başvuru yapabilirler.

Çalışmasına engel fiziki durumu nedeniyle erken emekli olan kişiler malulen emekli maaşı ne kadar sorgusu yapmaktadır. Burada muhtemelen ne kadar alacağını hesaplamaya çalışan bu kişilerin maaşlarının hesaplanmasında etken olan başlıca hususlar bulunur. Bunlar;

  • Ödenen prim gün sayısı
  • Ödenen prim tutarları
  • Ödemeye esas kazançları
  • Malul olma durumu ile çalışamaz raporundaki yüzdelik miktar
  • Askerlerde kıdem.

Malulen maaş hesaplamasında önemli faktörler olan bu hususlar kişinin ne kadar maaş alabileceğini ortaya çıkarır. Malulen emekli olabilmek için iş gücü kaybı önemlidir. Bununla birlikte iş gücü ile prim gün ödeme sayıları önem arz eder. Bu aşamada emekli olabilmek için;

  • % 50-59 iş gücü kaybı olanlar 16 yıllık sigortalı ve en az 3 700 gün prim
  • % 40 – 49 kaybı olanlar 18 yıl sigortalı ve 4 bin 100 gün primi

Olması halinde emekli olabilmektedir.

En Yüksek Malulen Emekli Maaşı

En Yüksek Malulen Emekli Maaşı

Malülen emekli olan kişilerin maaşlarında farklı rakamlar söz konusudur. Bunun nedeni ödediği gün prim sayısı, çalışma yılı, yatırılan prim tutarlarına göre değişmektedir. Bu aşamada uzun vadelerde çalışan, primi ve prim tutarı fazla olan kişiler doğal olarak en yüksek miktardan malul maaşı almaya hak kazanmaktadır.

Ekonomide yapılan çalışmalar neticesinde en düşük emekli maaşı altında kalan emekli aylıkları artırılma yoluna gidildi. Bu anlamda en yüksek Malul maaşı 5 bin 965 TL iken 7 bin 484 TL’ye çıkarıldı.

1800 günle Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar

1800 günle Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar 2023

Çalışanların emekli olabilmeleri için belli başlı kriterler söz konusudur. Bu aşamada malulen emekliliklerde de aynı şartlar önümüze çıkar. Böylelikle kişinin çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olması halinde ve prim ödeme gün sayısı 1800 olması halinde malul aylığı alabilir. Ancak 1800 günlük primini doldurmamışsa burada aylık alması mümkün değildir.

5000 Gün Malulen Emekli Maaşı

5000 Gün Malulen Emekli Maaşı

Malulen emekli olan kişiler prim gün sayısına göre farklı emekli maaşı almaktadır. Günümüzde en düşük malul maaşı 1730 TL seviyelerinde hareket etmekteydi. Ancak ekonomik olarak atılan son adımlar neticesinde en az emekli maaşının altında kalması nedeniyle bu tutar 2 bin 500 TL seviyesine çıkarıldı. 5000 prim günü ile 40 yaşını dolduran kişiler malulen emekli olabiliyor. Ancak burada en az yüzde 60 oranında iş kaybı olması gerekir.

3600 Gün Malulen Emekli Maaşı

3600 Gün Malulen Emekli Maaşı 2023

Prim ödemesinde en önemli hususlardan birisi prim ödeme günü olmaktadır. 2023 yılında en düşük malulen emekli maaşı 2 bin 500 TL olarak ödenmektedir. Bu rakamın en yüksek hali ise 7 bin 484 TL olmaktadır. Kişi çalışma hayatında ne kadar çok kazanır, primi için ne kadar çok öder ve prim gün sayısı çok olursa en yüksek tutardan maaşı hesaplanmaktadır.

Yüzde 40 Malulen Emekli Maaşı

Yüzde 40 Malulen Emekli Maaşı

Erken emekliliğin yolu olan malulen emeklilikte % 40 raporu olan kişilerin emekli olabilmesi için en az 18 yıl sigortalı olması gerekir. Bununla birlikte 4 bin 100 gün prim ödemesi yapılmalıdır. Aksi takdirde malulen emekli olması mümkün değildir. Emeklilikte iş gücü kaybı ve prim gününe göre belirlenen şartlar yerine getirildiğinde malulen emekli olunabilmektedir.

Emekli maaşlarının hesaplanmasındaki kriterler farklı formüller ile yapılmaktadır. Bu aşamada muhtemel prim gününüz, çalışa yılınız ve diğer hususlar dikkate alınarak malul aylığı hesaplanır. Bu sebeple uzman kişilerden destek almak mantıklı olabilir.

Emeklilere Yılbaşı İkramiyesi Meclisten Geçti Mi

Emekli Maaşı Başka Bankaya Nasıl Taşınır – Promosyon Fiyatları

E-Devlet Ne Zaman Emekli Olurum