Vasıl duası, sevdiğine veya ayrıldığın kişiye kavuşmak için okunan bir duadır. Bu dua, Allah’ın sevgi ve merhametine sığınarak, iki kalbin yeniden bir araya gelmesi için dua etmeyi içerir.

Sevdiğine kavuşmak için okunabilecek birçok dua vardır. Bu duaların en yaygınlarından biri, “Ya Rabbi, sevdiğimle benim arımıza fitne ve nifak sokma. Bizi bir arada saadetle yaşat.” duası. Bu dua, sevdiğine kavuşmak için Allah’tan dua ve yardım istemektir.

Diğer bir dua ise, “Ya Rabbi, sevdiğime kavuşmayı nasip eyle. Onunla mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeyi nasip eyle.” duası. Bu dua, sevdiğine kavuşmak için Allah’tan istek ve niyazdır.

Sevdiğine kavuşmak için okunabilecek diğer dualar şunlardır:

 • “Ya Rabbi, sevdiğimi bana nasip eyle. Onunla bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeyi nasip eyle.”
 • “Ya Rabbi, sevdiğimin kalbini bana aç. Onu bana sevdir.”
 • “Ya Rabbi, sevdiğimin bana olan sevgisini artır. Onu bana daha çok sevdir.”

Dua ile Allah’tan yardım ister ve ona sığınırız. Sevdiğiniz kişiyle aranız bozuksa ve iyi olmasını istiyorsanız Allah’tan en hayırlısını isteyin. Dua ederken içten ve samimi olun. Sevdiğinize kavuşmanız için internet sitelerinde birçok dua bulunmaktadır. Bazı sitelerde dua olarak söylenen kelimelerin büyü olduğu da söylenmektedir. O yüzden bu konuda dikkatli olmanız gerekir. Sizler için hazırladığımız kavuşma dualarına gelin bir göz atalım.

Kuranda Geçen Sevdiğine Kavuşma Duası

Kuran da birçok sure ve dua bulunmaktadır. Ama özellikle sevdiğine kavuşmak için okunan bir dua bulunmamaktadır. Sevdiğinize kavuşmak için vasıl duasını, hacet duasını ve hacet namazını gerçekleştirebilirsiniz. Hacet namazı kıldıktan sonra hacet duasıyla birlikte Rabbinize samimi bir şekilde dua edebilir ve dileğinizi Allahtan isteyebilirsiniz. Hacet namazını ve hacet duasını nasıl gerçekleştireceğinizi sizler için derledik.

 • Hacet namazını isterseniz iki rekat isterseniz dört rekat şeklinde kılabilirsiniz. İstediğiniz zaman hacet namazını kılabilirsiniz. Hacet namazını kılmadan önce istenilen dileğe niye edilerek kılınmaya başlanır.
 • İlk rekatta Sübhaneke- Fatiha- 3 kere Ayete’l Kursi okunur.
 • İkinci rekatta ise Fatiha- İhlas- Felak- Nas sureleri okunur ve 2 rekat halinde kılınacaksa Tahiyyat duası, salli barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir. 2 rekat değil 4 rekat şeklinde kılınacaksa sadece Ettehıyyatü okunur ve 3 rekata geçilir.
 • Üçüncü rekatta Fatiha- İhlas- Felak- Nas okunur.
 • Dördüncü rekatta Fatiha- İhlas- Felak- Nas okunur ve oturulur Tahiyyat duası, salli barik ve Rabbena duaları okunur, selam verilir.

Namaz bittikten sonra Hacet duası yapılır. Hacet duası ise şu şekildedir;

 • La ilahe illallahu’l halimu’l kerim. Subhanallahi Rabbi’l arşi’l azim. Elhamdu lillahi rabbi’l alemin; Es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretik; ve’l ismete min külli zenbin ve’l ganimete min külli birrin ve’sselamete min külli ism. La teda’li zenben illa gaferteh; ve la hemmen illa ferrecteh; vela haceten hiye leke rıdan illa kadayteha. Ya Erhhame’r rahimin.
Vasıl Duası - Peygamberimizin Sevdiğine Kavuşma Duası

İmkansız Aşka Kavuşmak İçin Dua

Aşık olmak, sevmek her insanın içinde olan duygulardan biridir. Birini seversiniz ama ilerleyen zamanlarda bazı durumlardan dolayı ayrı kalmak zorunda kalırsınız. Ayrı kalmak istemiyor ve sevdiğinizle kavuşmak istiyorsanız Allah’tan yardım isteyebilirsiniz. Sadece isteğinizin gerçekleşmesini değil, Allahtan hayırlısını isteyin. İmkansız olarak gördüğünüz her durum belki sizler için en hayırlısı olandır. İmkansız gördüğünüz sevdiğiniz bir kişiye kavuşmak için vasıl duasını okuyabilirsiniz. Vasıl duasını 7 gün boyunca yatsı namazından sonra okumanız gerekir. Niyet etmeniz ve sadaka vermeniz duayı güçlendirecektir. Vasıl duası şu şekildedir;

Ya Vedud

 • Veduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Ya Cami

 • Sebbishısme rabbikel!a’la. elleziy haleka fesevva. Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer’a. Fece’alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa. İlla maşallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe’atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel’eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka. Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü’sirunel hayateddünya. Vel’ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel’ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.

Ya Mucib

 • Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.
Vasıl Duası - Peygamberimizin Sevdiğine Kavuşma Duası

Besmele ile Sevdiğine Kavuşma

Uzakta olan ve bazı sebeplerden dolayı sevdiğinizden ayrı kalırsınız. Aranızdaki mesafelerin son bulması, birbirinize sevmeniz ve hayırlı bir şekilde kavuşmanız için birçok dua vardır. Yalnız dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. İnternet üzerinde dua olduğu söylenir ancak büyü olabilir. Bilmediğiniz ve internette olan içeriklere inanmayınız. Kavuşma isteği ve nefsi yüzünden o yazılara aldanmamanızı önemle rica ediyoruz. Sevdiğinize kavuşmak için hacet duasında bulunabilirsiniz. Vasıl duasını gerçekleştirebilir veya en içten gönlünüzden geçenlerle Allah’a dua edebilirsiniz.

 • Ayrılan kişilerin birçoğu 21 kere besmele çekerek kişinin fotoğrafına bakar ve fotoğrafa üflediğini dile getirmiştir. 

Ayrıldığın Sevgiliye Kavuşma Duası

Hayatımızda en sevdiğimiz insanlardan darbe alırız, ihanet görürüz hatta bazı sebeplerden dolayı ayrı kalmak zorunda kalırız. Sevdiğinizden ayrılmak istemiyor ve kavuşmak istiyorsanız bazı dualarda bulunabilirsiniz. Ama en önemlisi içten olmaktadır. İlk olarak abdest almanız mecburi değildir ama abdestli duaların fazileti ayrıdır. Abdest aldıktan sonra duaya başlamadan önce Peygamber Efendimize salavat getirin. Ardından bu zamana kadar yaptığınız günahlar için tövbe edin. Ve ardından şu sözleri söyleyin;

 • Ey Allahım, beni ona, onu da bana hayırlı bir şekilde nasip et. Ya Rabbi eğer benim nasibimde yoksa bana hayırlı kılmanı niyaz ediyorum denmeli ve tekrar salavat getirilip, Fatiha okunmalıdır. İçinizden geçenleri de söyleyebilir ve Allah’tan yardım isteyebilirsiniz.

Perşembe Gecesi Sevdiğine Kavuşma Duası

Perşembe gecesinde sevdiğine kavuşmak için okunan dualar vardır. Sevdiğine kavuşmak isteyen veya herhangi bir dileği olan kişilerin perşembe gecesinde dua etmeleri din alimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Her perşembe okuyabileceğiniz sevdiğine kavuşma duası şu şekildedir;

 • İlk olarak besmele çekilir.
 • 7 kere Ya Vedud esması okunur ardından Duha suresi bir defa okunmalıdır.
 • 7 kere Ya Cami esması okunur ve Tevbe suresinin 71. Ayeti okunarak dua tamamlanmaktadır.

Sevdiğine kavuşmak için dua okunur mu?

Sevdiğine kavuşmak için dua etmek, İslam’da caizdir. Dua, Allah’tan yardım ve istek etmektir. Sevdiğine kavuşmak için dua etmek de, Allah’tan sevdiğine kavuşmayı istemek anlamına gelir.

Sevdiğine kavuşmak için dua etmek günah mı?

Sevdiğine kavuşmak için dua etmek, günah değildir. Aksine, sevdiğine kavuşmak için dua etmek, Allah’a olan inancınızı ve teslimiyetinizi gösterir.

Sevdiğine kavuşma duası adetliyken okunur mu?

Sevdiğine kavuşma duası, adetliyken de okunabilir. Dua, Allah’a olan inancınızı ve teslimiyetinizi ifade eden bir ibadettir. Bu nedenle, adetliyken de dua okunabilir.
Ancak, adetliyken Kur’an-ı Kerim okunamayacağı için, sevdiğine kavuşma duası için Kur’an-ı Kerim’den ayetler kullanılmamalıdır. Bunun yerine, dua metinleri veya kendi sözlerinizi kullanabilirsiniz.

Zihin Açıklığı İçin Dua

Bu Dua İle Sınavı Kazandım