Aleviler musluman mi? Alevilik islam dışı değildir. Aleviler elbette Müslümandır. Alevi HZ. Ali (r.a) bağlı demektir. Alevilerin HZ. Ali (r.a) ye bağlılıkları fazladır. Alevi HZ. Ali taraflısı  anlamında da kullanılmıştır. Aleviler HZ. Ali’nin hilafette hak sahibi olduğunu peygamberin onu vasi kılmasına dayandırırlar. HZ. Ali islam’ı ilk kabul edendir. Peygamberin amcasının oğlu ve aynı zamanda damadıdır. İslam muharebelerinin kahramanıdır. Hz. Muhammed (s.a.v) Ali’ye olan sevgisini ve güvenini bildirerek onun kendisinden sonra Halife olarak geleceğine inancını işaret etmiştir.

Aleviler Neye İnanır

Aleviler neye inanır, Kuranını ve sünneti bilen ve gereği gibi yaşayan bir alevi, ancak Allah teala’yı kabul eder ve ona inanır. Kendisini islamiyetin bir parçası, peygamberimizi son peygamber, kitabımız kur’an-ı kerim son kitap olarak kabul eder. Nitekim kur’an-ı kerim de, “Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız ve ayrılmayınız” buyrulmaktadır. Hakkı bulmanın tek yolu insanları hayra sevk eden  kur’an-ı kerime iman etmek ve onun ile amel etmektir.

Aleviler Namaz Kılar Mı

Aleviler Namaz Kılar Mı

Aleviler namaz kılar mı? Alevilik’te namaz, oruç, hac, zekat gibi dini görevlerin hepsi vardır. İslam şartları belirlenmiştir. Hangi grup hangi fırka olursa olsun namaz ile sorumludur. Namaz müminin miracıdır. Kuran ve sünnet ışığında namazı kılmak diğer dini vecibelerini yerine getirmek kaydı ile HZ. Ali’ye ve ehlibeyt muhabbetini rehber edinmenin hiçbir sakıncası yoktur.

Aleviler Oruç Tutar Mı

Aleviler Oruç Tutar Mı

Aleviler oruç tutar mı, Kur’an-ı kerim de oruç gün olarak değil ay olarak farz kılınmıştır. Gün denmemiş şehr-i ramazan ayı diye (Bakara,2/185) buyrulmuştur. Her Müslüman inanç ve ibadet dünyasını kuran ve sünnet ışığında gerçekleştirmekle sorumludur. Bu şartlara uyan alevi ehli imandır. Farzları kabul eden kimse mümindir. Aramızda temelde ayrılık yok demektir. Diğer farklılıkları hoş görmek mümkün olabilir.

Şafi Mezhebi Namaz Rekatları Tablosu, Şafiler Nasıl Namaz Kılar?

Mezhep Nasıl Değiştirilir