Anında kabul olacak makbul bir dua bulunuyor. Duanın nasıl, hangi koşulda ve ne zaman kabul olacağı kimse tarafından bilinmez. Ancak geçmişten rivayetle günümüze kadar aktarılan Allah katında makbul olduğu söylenen bazı dualar mevcuttur.

Bu duaların okunması halinde hemen kabul olacağına inanılır. Okunduğu anda en hızlı şekilde kabul olacağı düşünülen dualar şu şekildedir;

 • (Bismillahirrahmanirrahim)

‘’Allahümme es-elüke bismik. Allahullezi la ilahe illa hüvel hayyül qayyümu la te’huzühü sinetüv-vela nevm. El aliyyül azim. Bismik. Allahullezi la ilahe illa hüvel melikül quddüsüsselamül mu’minül müheyminül azizül cebbar. Bismik. Allâhullezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veşşehadeti hüverrahmanurrahim. Bismik.

Allahullezi la ilahe illa hüvel haliqul bariul müsavviru lehül esmaül husna. Bismik. Allahullezi la ilahe illa hüve nürussemavati vel ardıl hayyullezi la yemüt. El ehadü züttavli la ilahe illa hüve ve ileyhil masir. Zül havli bediussemavati vel ard. El qadimu zül celali vel ikram. Bismik.

Allahullezi la ilahe illa hüvel evvelu vel ahirul melikül haqqu la ilahe illa hüve rabbül arşil kerim. Zül mearici vel quva. Bi izzismikellezi tünşiru bihil mevta. Ve tuhyi bihil ard. Ve tünbitü bihişşecer. Ve türsilu bihil metar. Ve teqümu bihissemavatü vel ard.

Bi izzismikellezi la ilahe illa hüvel melikül quddüs. La yemessüsmallahi nesabün ve la lağvun liteali ilmillahi veliqtirabi ilmihi velisebatismih. Allahullezi la ilahe illa hüve lehül esmaül husna. Ellezi hazihil esmau minhü ve hüve minha. Ellezi la yüdrakü ve la yünalü ve la yuhsa. İstecib liduai ve qul lehü ya Allah kün feyekün.’’ Amin.

Bu dua din alimi olarak bilinen Cübbeli Ahmet Hoca tarafından önerilmiştir. Cübbeli Ahmet Hoca’nın aktardığı bilgiye göre bu duayı okuyan kişinin muradı neyse en hızlı şekilde kabul görür.

Oturduğun Yerden Kalkmadan Kabul Olunacak Dua

Oturduğun yerden kalkmadan kabul olunacak dua Cübbeli Ahmet Hoca tarafından aktarıldı. Cübbeli Ahmet Hoca Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin Kuddise Sirruhi metninde yer alan şu duayı kim okursa yerinden kalkmadan duası kabul olur demiştir;

Arapça Okunuşu:

 • Allahümme ya imade men la imade leh,
 • Ya senede men la senede leh,
 • Ya zühra men la zühra leh,
 • Ya ğıyase men la ğıyase leh,
 • Ya kerimel afvi ya hasenettecavuzi,
 • Ya kaşifel belai ya azimerracai,
 • Ya avnedduafai,
 • Ya munqizel ğarqa,
 • Ya münciyel helka,
 • Ya muhsinu,
 • Ya mücmilu,
 • Ya mün’imu,
 • Ya mufdıl,
 • Entellezi secede leke sevadülleyli ve nürunnehari ve dav-ul qameri ve şuauşşemsi ve deviyyül mai ve hafifuşşeceri ya Allah,
 • La şerike lek,
 • Ya Rabb. Ya Rabb. Ya Rabb.

Bu duayı okuyan kişinin ne muradı varsa anında kabul olacağı ifade ediliyor.

Cübbeli Ahmet Hoca Duanın Kabul Olması İçin İki Ayet

Cübbeli Ahmet Hoca duanın kabul olması için iki ayet tavsiyesinde bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca Duanın kabul olması için iki Ayet paylaştığı videoda dilek dualarını okurken kabul olmasını kesinleştirmek, güçlendirmek için iki sırlı ayetin olduğunu belirtti. Bu iki ayet ise şunlardır;

 • Ali İmran Suresi 154. Ayet
 • Fetih Suresi 29. Ayet

Cübbeli Ahmet Hoca bu iki ayette Kuran-ı Kerimde olan 29 harfin tamamının yer aldığını ifade ediyor. Bu nedenle de bu ayetlerin sırlı olduğunu ve dilek dualarının tesirli olmasında etki gösterdiğini dile getiriyor.

Allahümme Es’elüke Bismike Cübbeli Ahmet Hoca

Allahümme es’elüke bismike cübbeli Ahmet hoca tarafından sıkça bahsi edilen bir duadır. Cübbeli Ahmet Hoca bu duayı okuyan kişilerin dileklerinin anında kabul olacağını belirtiyor. Ayrıca herhangi bir istek ve arzu için dua edildikten sonra Allahümme es’elüke bismike ile başlayan duayı okuyan kişilerin oturdukları yerden kalkmadan dualarının kabul olduğunu da ifade ediyor.
Öyle Bir Dua Söyle ki Her İsteğin Kabul Olsun

Öyle bir dua söyle ki her isteğin kabul olsun başlıklı video HayalHanem Youtube kanalında yer alıyor. HayalHanem Youtube kanalında Mehmet Yıldız tarafından seslendirilen bu videonun içeriği ise oldukça merak ediliyor.  İlgili videoda Mehmet Yıldız duaların kabul olma sırrının latifelerle ilgili olduğunu anlatıyor. Eğer bir insanın latifeleri temizse, duasının makbul olacağını söylüyor. Bunun yanı sıra duada ısrarcı olmanın da kabulü için makbul yollardan biri olduğunu dile getiriyor.

Kesinlikle Red Olunmayan Dua

Anında Kabul Olacak Makbul Bir Dua

Kesinlikle red olunmayan dua nedir sorusunun yanıtı Cübbeli Ahmet Hoca tarafından yayınlanan bir videoda yer alıyor. Cübbeli Ahmet Hoca’nın bu videosunda asla red olmadığı ifade edilen dua şu şekildedir;

Kesinlikle Red Olunmayan Dua

Gerçekleşmesi zor bir şey için nasıl dua edilmeli?

Gerçekleşmesi zor olan bir şeyin dua ile hemen gerçekleşmesi için tavsiye edilen dua şudur; ‘’Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh.’’

En çok ne zaman edilen dualar kabul olur?

Hadis-i şeriflerde yer alan bilgilere göre Regaib kandili gecesi, Şabanın 15. Günü yani Berat Kandili gecesi, her Cuma geceleri, Ramazan ayı ve Kurban bayramı gecelerinde okunan dualar hemen kabul olur.

1000 Yıllık Bedduayı Kaldıran Dua – Uğursuzluğu Kaldıran Dua

Evdeki Huzursuzluk İçin Dua – Kavga Gürültü Olmaması İçin Dua

10 Saniyede Kabul Olan Dua – Anında Kabul Olan Mucize Dualar

Comments are closed.