10 dakika kabul olan dua aslında kişinin ne kadar kalpten okunacak dua ile ilişkilidir. Dua ne kadar kalpten yapılırsa o kişinin duasının kabul olunması daha olası olur. Duaların kabul olunup olunmayacağı ise yalnızca Allah’ın bileceği bir iştir. İnsanlar tarafından sıkça araştırılan anlamlı ve hikmetli duaları yazımızda derledik.

Yıldırım Hızıyla Kabul Olan Dua

Anında Kabul Olan Dua

Yıldırım hızıyla kabul olan dua aslında kişinin kendi duasını ne kadar inanarak ve ısrarla okuduğuna bağlıdır. Duaya geçmeden önce duanız için niyetinizi söylemeli ve besmele çekmelisiniz. Ardından aşağıda yer alan duayı okuyabilirsiniz.

“Allâhumme innî es’elüke bienne leke’l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.

Allâhumme innî es’elüke bienne leke ‘l-hamdu lâ ilâhe illâ entel Hannânül Mennân, yâ Bedî’assemâvati vel-ardı yâ Zelcelâli vel-ikram. Es’elükel cennete ve eûzu bike minennâri.”

Duaları anlamını bilerek okumak kalpten okumanın ilk adımıdır. Anlamını bilmediğiniz bir dileği dilemenin de yürekten olması mümkün değildir. Yıldırım hızıyla kabul olan dua anlamı;

“Allah’ım, Senden isterim. Zira hamd Sana lâyıktır, Senin içindir. Senden başka mâbud yoktur, ancak Sen varsın. Çünkü istemeden ve istedikten sonra veren Sensin. Sen celâl ve ikram sahibisin. Senden cenneti ister ve cehennemden korunmamı dilerim.

Sana hamdederek, Senden isterim. Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Sen yerlerin ve göklerin yaratıcısısın. Celâl ve ikram sahibisin. Hay ve Kayyûm sensin:”

Saniyesinde Kabul Olan Dua

Anında Kabul Olan Dua

Saniyesinde kabul olan dua aslında okuyanın duanın ilmi ile okuduğu duadır. Okuyan kalpten bir niyetle dua etmenin inceliklerini bilerek dua ederse duanın hikmeti daha çok olur. Duanızın hemen kabul olmasını istiyorsanız aşağıda yer alan sünnetlere uyarak dua etmeye özen gösterin.

  • Abdest alarak,
  • Gerekli tesettür hazırlığını yaparak,
  • Dua öncesinde salavat getirerek,
  • Duaya besmele ile başlayarak,
  • Dua edilen süre boyunca haramlardan korunmaya ekstra özen göstererek,
  • Duanın kabul olacağına inanarak,
  • Dili kötülüklerden koruyarak,
  • Sadece sıkıntı anında değil her zaman dua ederek.

Kendi Denediğim ve Kabul Olan Dua Formülü

Anında Kabul Olan Dua

Kendi denediğim ve kabul olan dua formülü aslında duanın nasıl edileceğini bilmekle ilişkilidir. Dua, kulun Allah ile olan kişisel bir konuşmasıdır. Namaz da bir çeşit duadır ve dinde her duaya bir cevap verildiği bilinmektedir. Yani dualarımızın her biri huzura kabul olunur ancak her biri olumlu sonuçlanmayabilir.

Dualarımızda istediğimiz şeylerin yerine gelmesi ya da gelmemesi Allah’ın lütfuna kalmıştır. Unutmamalıyız ki bir şeyi çok istediğimizde o şeyin bizim için hayırlı olup olmadığını bilemeyiz.

Birçok alim duada istediğin yerine gelmesinden ziyade gelmemesinin daha hikmetli ve şükredilmesi gereken bir şey olduğunu dile getirir. Çünkü duada istenilen şey gerçekleşmediğinde aslında Allah’ın sizin için hayırlı olmayan bir durumdan sizi koruduğunu bilirsiniz.

Kendi denediğim ve kabul olan dua formülü tamamen duanın Allah ile bir konuşma olduğunu hatırda tutarak ve hayırlısını dileyerek yapılan duadır. Böylece ne dua ederseniz edin sonuç hakkınızda hayırlı olan olacaktır. Çünkü hayırlı olan hiçbir kul için kesin olarak kötü sonuç getirmez.

Anında Kabul Olan Dua

Çok Etkili Dilek Duası (Defalarca Yapılmış ve Sonuç Alınmış)

Çok etkili dilek duası Allah’ın isimleri istenen dua için yapılan bir isimlendirmedir. Allah’tan isterken onun isimleri ile istemek gerekir. Böylece kul ile Rabbi arasında bir iletişim oluşur.

Kul Rabbinden dilekte bulunabilir. Hatta kulun Rabbinden başka dileyecek kimsesi yoktur. Ancak Duanın mutlaka bir üslubu vardır. Dua bir sipariş listesi gibi olmamalıdır. Aşağıda yer alan dua Allah’ın isimleri ile Cevşen-i Kebir’den alınmış bir duadır. Çok etkili dilek duası Arapça okunuşu;

“Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh
Yâ Senede men lâ senede leh
Yâ Zühra men lâ zühra leh
Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
Yâ Hırze men lâ hırze leh
Yâ Fahra men lâ fahra leh
Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh
Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh
Yâ Enîse men lâ enîse leh
Yâ Gunyete men lâ gunyete leh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

Dua okurken önemli bir husus da duanın anlamını bilerek ve yürekten gelerek dua okumaktır. Duanın Arapça okunuşunu tekrar ederken Türkçe okunuşunu da inceleyebilirsiniz. Çok Etkili Dilek Duası Türkçe Anlamı;

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.
Ey desteği olmayanların desteği,
Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari,
Ey izzeti olmayanların izzeti,
Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
Ey dostu olmayanların dostu,
Ey zenginliği olmayanların zenginliği,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin.
Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Anında Kabul Olan Denenmiş Mucize Dua

Anında kabul olan denenmiş mucize dua Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından öğretilen aşağıdaki duadır. Duaların kabulü ne kadar yürekten istendiğine ve kişi için hayırlı olup olmadığına bağlıdır. Yalnızca Allah tarafından bir duanın kabul olunup olunmayacağına karar verilir. Peygamber efendimiz tarafından öğretildiği Kitabül Muhadaratil Ebrar 2/414’de anlatılan dua:

“Allâhümme inni es,elüke yâ rahmânü yâ rahıymü ve yâ cârel müstecirine ve yâ emânel hâîfine ve yâ ımâde men lâ ımâde lehü ve yâ senede men lâ senede lehü ve yâ zuhra men lâ zuhra lehü ve yâ hırzet duafâi ve yâ aziymer racâi ve yâ münkızel helkâ ve münciyel ğarkâ ve yâ muhsinü ve yâ mücemmilü ve yâ mün,ımü ve yâ müfaddılü ve yâ aziyzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dav,ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nürül kameri yâ allâhü yâ allâhü lâ şerike leh*Es,elüke en tüsalliye alâ muhammedin ve alâ âli Muhammet”

Nikah Tazeleme Duası

41 Yasin Nasıl Okunur ve Okunduktan Sonra Yapılacak Dua

Rabbena Duası Okunuşu

Berat Kandili İçin Nasıl Niyet Edilir