Nisa Suresi 136. Ayetin Bizlere Vermek İstediği Mesaj

Nisa suresi 136. ayetin bizlere vermek istediği mesaj ve okunacak dua, Nisa suresi Medine de indirilen bir suredir. Kur’an-ı Kerim de bulunan 114 sureden, dördüncü sure olmaktadır. Nisa suresi 176 ayetten oluşmaktadır. Nisa suresinde, kadın haklarından, kadınların hukuki durumlarından bahsetmektedir. Konusu kadınlarla ilgili olduğu için sure adını kadınlar anlamına da gelen Nisa kelimesinden almıştır. Surede geçen birçok ayette kadınlarla ilgili açıklamalar ve hükümler yer almaktadır. Nisa suresinin 136. Ayetinde iman konusuna yer verilmiştir ve bu ayette Allah’a, peygambere, kitaplara imandan bahsedilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biri olan Nisa suresi Müslümanlar için önemli mesaj içermektedir. Surede kadınların haklarından bahsedilse de 136. Ayette imanın şartları konu edilmiştir. İnsanların yanlış inançlara değil kendilerine gönderilen kitaba inanmaları vurgulanmaktadır. Kur’an’ı Kerim indikten sonra yeryüzünde yaşayan ve iman etmek isteyen insanlar Allah’a, Kur’an’ı Kerim’e ve daha önce gönderilmiş kitaplara, son peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve ondan önce de gönderilmiş peygamberlere ve ahiret gününe iman etmek durumundalar. Bunlardan birine bile inanmayan insanların imanı gerçek değildir.

Nisa Suresi 136. Ayetin okunuşu;

  • Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu, aminu billahi ve resulihi vel kitabillezi nezzele ala resulihi vel kitabillezi enzele min kabl. Ve men yekfur billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri fe kad dalle dalalen baida.

Peygamber Efendimizin Sevdiğine Kavuşma Duası

Nisa Suresi 136. Ayet Anlamı

Kur’an-ı Kerim’de yer alan bütün ayetlerde insanlar için bir mesaj barındırmaktadır. Nisa suresinde de insanlara birçok mesaj vardır. Bu yazımızda Nisa Suresi 136. Ayetinin anlamına değineceğiz. Bu ayette verilmek istenen mesaj tek yönlü bir mesaj değildir. Daha geniş bir kapsamda değerlendirilmesi gereken bir mesajdır. Bu ayette verilmek istenen mesaj imanın şartlarının yerine getirilmesidir. Allah’a iman. Allah’ın peygamberlerine iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, kitaplara iman ve peygamberlere iman gibi İslam’ın temel inançları hakkında önemli mesajlar verilmektedir.

Nisa Suresi 136. Ayetin Anlamı:

  • Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Nisa suresi 136. Ayetin

Nisa Suresi 136. Ayet Kim Kime Söylüyor

Nisa süresinde Yüce Allah, insanlar yanlış inançlara yönelmesinler, kendisine kulluk etsinler, doğru yolu bulsunlar, doğru yoldan şaşmasınlar diye ilahi kitaplar göndermiştir. Kitaplara iman etmek önemlidir. Çünkü kitaplar insanlar arasındaki fikir ayrılıklarına mani olmaktadır. Son kitabımız Kur’an-ı Kerim insanlara dünya da ve ahirette mutlu olmamız için yapmamız gereken iyi davranışları ve yapmamamız gereken kötü davranışları öğretir.

  • Nisa suresi 136. Ayette Yüce ALLAH insanlara seslenmektedir.

Nisa Suresi 136. Ayet Ne Zaman İndirildi

Medine de bir gün Yahudi din adamlarının belli bir kısmı Peygamberimizin yanına gelerek “Ey Allah’ın Resulü biz, sana, kitabına, Musa’ya, Tevrat’a ve Üzeyr’e iman ediyor ve inanıyoruz ancak bunların dışındaki kitaplara ve peygamberleri tanımayız ve onları kabul etmiyoruz” derler. Bunun üzerine Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) “Hayır, Allah’a, bütün peygamberlerine, Muhammed’e, meleklere ve kitabı Kur’an’a ve ondan önce gelen her kitaba iman ediniz” demesinin ardından “Yapmayız” diye yanıt verirler ve bunun üzerine Nisa suresi 136. Ayet iner ve onlar da iman ederler.

Kuran’ Kerim’i yorumlayan kişilere göre, Nisa suresi 136. Ayette iman edenlere yine iman edin denilmesinin sebebi, inanmış gibi görünen kişilerden dolayıdır. Çünkü münafıklar Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve diğer Müslümanların yanına geldikleri zaman bizde iman ettik diyorlardı. Ancak kendileriyle baş başa kaldıklarında biz onlarla alay ettik diyorlardı. Nisa suresinin 136.Ayetinde Ey iman edenler diye seslenilmesinin sebebi budur. Ve yine bu ayetin tefsirini yapan kişiler, imanı tazelemek için Ey iman edenler diye başladığını söylemektedir.

İnşirah Suresi’nin Okunuşu

Enbiya Suresi Kaç Sayfa

Meryem Suresi Kaç Sayfa

Bakara Suresi Kaç Sayfa

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥