Cennette Kadınların Kaç Eşi Olacak – Cennette Kadın Kocasını İstemezse

Cennette kadınların eşleri olacak mı veya cennette kadın kocasını istemezse eşi kim olacak gibi soruların yanıtını sizler için veriyoruz. Cennette kadınlar kaç yaşında olacak, gelin birlikte inceleyelim.

Cennette kadınların kaç eşi olacak sorusu en yoğun merak edilen soru olarak dikkat çekiyor. Bu konuda pek çok din adamı fikir ayrılığına sahiptir. Ayetlerde erkekler için cennette birden fazla eş yani huri detayı yer alıyor.

Nitekim aynı açıklama kadınlar için mevcut değildir. Nitekim genel olarak cennet ehline iki huri vardır diye yazılmıştır. Bundan yola çıkarak pek çok din adamı bu hurilerin hem kadın hem de erkekler için geçerli olduğunu savunuyor.

Cennette Kadınların Eşleri Olacak Mı

Cennette Kadınların Eşleri Olacak Mı

Cennette kadınların eşleri olacak mı sorusu pek çok kadının merak ettiği bir sorudur. Cennet ehli olanlar için pek çok karşılık ayetlerde açıklanmıştır. Kuran ayetlerine bakıldığı zaman her cennet ehline iki adet huri verileceğinden bahsediliyor.

Burada cinsiyet yerine ehli kelimesi kullanıldığı için bunun cennete giden hem kadın hem de erkekler için geçerli olduğu savunuluyor.  Bu soru peygamber efendimize yöneltildiği zaman yanıtı şu şekilde olmuştur;

  • Kadınlar dünyada evlendikleri kimseler konusunda muhayyer bırakılacaktır. Cennet ehli kadınlar cennette diledikleri eşi seçme özgürlüğüne sahip olacak.

Günümüzde konuya dair fetva veren pek çok din insanı da yukarıdaki ile benzer bir açıklama yapıyor. Nitekim bu konu da kesinlik bildiren bir ayet olmadığını da ifade etmek gerekir.


Daha fazla eşler arası içeriği;


Cennete Giden Kadınlara Ne Verilecek

Cennete giden kadınlara ne verilecek

Cennete giden kadınlara ne verilecek diye merak edenler için ayetler özelinde yanıt verelim. Cennet ehli kadın ve erkekler için Kuran’ı Kerim’de birden fazla vaat veriliyor.  Cennette hem kadın hem de erkeklere ayetlerde vaat edilenler şu şekildedir;

Taha Süresi 118. ayeti:

“Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur.”

Meryem Süresi 62. ayeti:

“Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) “selâm!” (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.”

Vakıa Süresi 17- 21. ayetleri:

(17-21) Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.”

İnsan Süresi 13. ayet:

Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.”

Tevbe Süresi 72. ayet

“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler va’detti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.”

Nebe Süresi 35. ayet

“Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.”

İnsan Süresi 20. ayet

“Orada, görünce (sonsuz) nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.”

Duhan Süresi 51. ayet

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.”

Fatır Süresi 33. ayet

“Onlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.”

Gaşiye Süresi 13. ayet

Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

Cennette Kadın Kocasını İstemezse

Cennette kadın kocasını i̇stemezse

Cennette kadın kocasını istemezse kendisine istediği verilecektir. Bu konuda bilgi veren ayeti kerimeyi ve anlamını aktarmak gerekirse de;

  • Zuhruf, 43/71): Orada altın tepsiler ve kadehlerle onların etrafında dolaşılır. Orada canlarının çektiği, gözlerinin hoşlandığı her şey var. Ve sizler orada ebedi kalacaksınız.

Zuhruf, 43/71 mealine bakıldığı zaman cennette herkes istediğini alacaktır. Bu noktada cennet ehli olan kadınlar da eşlerini istemezse onlara istedikleri verilecek diyebiliriz.

Cennette Kadınların Cinselliği

Cennette kadınların cinselliği konusunda açıkça bir ayet mevcut değildir. Ancak cennet ehli için gelen ayetlerin meallerine bakıldığı zaman yorum yapılabiliyor. Kadınların cennetteki cinselliği için şu ayet meali baz alınıyor;

  • Kadınlar cennette “yeni bir insan, yani yeni bir yaratılışla yeniden yaratılacaklar. Eşlerine sevgiyle tutkun ve hep aynı yaşta”(Vakia 56)

Cennette herkese istediği verilecektir. Dolayısıyla burada bir sınırlama söz konusu değildir. Cinsellik, yeme ve içme dahil her şey cennet ehlinin istekleri doğrultusunda verilecektir.

Kuran’da Cennette Kadınlara Vaad Edilenler

Kuran’da cennette kadınlara vaad edilenler merak ediliyor. Kuranın pek çok ayetinde genel olarak cennet hakkında bilgi verilmiştir. Bunlardan bazıları ise;

  • Bakara / 25. Ayet

Rasûlüm! İman edip sâlih ameller işleyenleri şöyle müjdele: Altlarından nehirler akan cennetler onlar içindir. Ne zaman kendilerine cennet meyvelerinden bir şey ikram edilse, her defasında: “Bu, daha önce dünyada yediğimiz şey!” derler. Oysa bu rızıklar, renkte ve şekilde birbirinin benzeri, fakat tatta ve keyfiyette çok yüksek kıymette olmak üzere kendilerine ikram edilecektir. Orada onlara tertemiz eşler verilecek ve orada ebedî kalacaklardır.

  • Bakara / 3. Ayet

Ki onlar gaybe iman eder, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar.

  • Mâide / 85. Ayet

Bu sözlerinden dolayı Allah onları altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerle mukâfatlandırdı. İyilik yapanların mükâfatı işte budur!

  • A’râf / 42. Ayet

İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, ki biz kimseyi gücü yetmediği şeylerden sorumlu tutmayız, işte onlar cennetin yârânı ve yoldaşlarıdır; orada sonsuzca kalacaklardır.

  • A’râf / 43. Ayet

Biz o mü’minlerin göğüslerinde diğer insanlara karşı kin, haset, suizan nâmına ne varsa hepsini söküp çıkarırız. Altlarından da ırmaklar akar. Onlar: “Bizi buna eriştiren Allah’a hamdolsun! Eğer Allah bize doğru yolu göstermeseydi biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Demek Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler” derler. Onlara şöyle seslenilir: “Dünyada yaptığınız iyi amellere karşılık mirasçı olduğunuz muhteşem cennet işte budur!”

  • Kehf Suresinin 31. Ayet

İşte onlara, içinden ırmaklar akan adn cennetleri vardır, onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler…”

  • Tevbe Suresi, 72. Ayet

Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir…”

Cennette Kadınlar Kaç Yaşında Olacak

Cennette kadınlar kaç yaşında olacak diye merak edenlere 33 yaşında şeklinde yanıt verebiliriz. Yaş konusu sadece kadınlara atfedilmemiştir. Cennete girecek herkes 33 yaşında olacak şeklinde bilgi verilmiştir.

Nil Arslan

Ünlüler dünyasını takip etmeyi sever. Yaşama dair merak ettiği çok şey var. BAÜ İletişim bölümü öğrencisi. Akvaryum hayvanlarına bayılır. nil.arslan@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥