Enbiya suresi anlamını, peygamberler anlamına gelen enbiyadan almıştır. Okunacak dua ve Enbiya suresi Mekke’de indirilen surelerden biri olmaktadır. İbrahim suresinden sonra, Mü’minun suresinden öncedir.

Enbiya suresinin konusu ve surede ele alınan konular şu şekildedir; Allah’ın birliğine ve eş, çocuk ve ortak edinmekten temiz olduğunu, peygamberlik, vahiy, kıyameti, öldükten sonra dirilmeyi ve hesap gününü, kıyamet alametlerinin neler olduğunu gibi dinimizin temel inançları, ayrıca kainatta ve insanlarda Allah’ın gücünü gösteren mucizeleri, kainatın bütünlüğü ve düzeninin Allah’ın birliği arasındaki irtibata dikkat çekmektedir.

  • Kur’an-ı Kerim’in 114 surelerinden 21. Suresidir. Enbiya suresi Kur’an’ın 321. Sayfasından başlayarak 330. Sayfasında ise bitmektedir. Toplamda 9 sayfadan oluşur ve 112 ayetten meydana gelir.

Enbiya Suresi Son Sayfa Bebek

Enbiya Suresi Kaç Sayfa

Enbiya suresinin faziletleri çoktur. Fakat son sayfada bulunan bazı ayetlerin duaların, çocuğu olmayan, düşük yapan kadınların okumasında fayda vardır. Her kimin çocuğu olmuyorsa, Zekeriya (s.a.v) çocuğu olması için okuduğu Enbiya suresinin 89. Ayetinde geçen duayı okursa Allah’ın izi ile çocuk sahibi olur. Enbiya suresinin 89. Ayeti şu şekildedir;

Enbiya Suresi Arapça Okunuşu

  • “Ve zekkeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin.”

Düşük yapmış bir kadın sıkıntıdan kurtulmak için, Enbiya suresinin 91. ve 93. Ayetlerini bir kağıda yazar, üzerinde bulundurursa sıkıntısından kurtulur. Maddi manevi sıkıntılarından kurtulmak isteyen kişi de Enbiya suresinin 83. Ayetini okursa sıkıntısından kurtulur. Ayrıca Enbiya suresininde geçen şu ayet okunursa bulunduğu sıkıntıdan kurtulur.

  • “Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.”

Enbiya Suresi Kaç Ayet

Enbiya Suresi Kaç Sayfa

Hayat ve ölüme de yer verilmekte ve hiçbir insanın ebedi yaşamadığını ve buna göre yaşamaları gerektiğini anlatmakta ve Peygamberleri yalanlayan kavimlerin helâk olduklarını sonraki insanlarında helak olanların kalıntılarını ve yurtlarını bilip, gördükten sonra ibret almadıkları takdirde cezaya çarptırıldıkları Enbiya Suresinde bildirilmektedir. Enbiya Suresinin kaç ayet olduğunu merak ediyorsanız sizler için derledik.

  • Enbiya suresi Kur’an da 21 suredir. Fakat iniş zamanına göre 73 suredir. 112 ayetten oluşmaktadır.

Enbiya Suresi Son Sayfa Ne İçin Okunur

Enbiya suresinin son sayfasında çocuk sahibi olmak isteyen kişiler, birçok musibetten korunmak ve sıkıntılardan kurtulmak isteyen kişiler için bulunan ayetler, dualar okunmaktadır. Özellikle de son sayfa da bulunan 87. Ayet olan “La ilahe illa ente sübhâneke innî küntü minezzalin” duasını okuyan Müslüman bir kimse herhangi bir isteği, sıkıntısı için okursa duası kabul olur.

Hz. Yunus peygamberin balığın karnındayken Allah’a ettiği duadır. Peygamber efendimiz bu dua için hasta olan bir kimse şifa bulunmak için bu duayı 40 defa okur da ölürse şehit olarak ölür. Şifa bulursa günahları affedilir. Buyurmuştur. Bu dua her türlü tehlikeye karşı okunur.

Enbiya Suresi Kaçıncı Cüzde

Enbiya peygamberler anlamına gelmektedir. Sure de on sekiz peygamberin dini yayması ve birçok özelliklerden bahsedildiği için Enbiya adını almıştır. Bazı peygamberlerin kıssalarından, Hz. İbrahim’in putperest kavmi ile mücadelesini ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olduğu belirtilmiştir.

  • Enbiya suresi Kur’an da 17. Cüzde yer almaktadır..

Daha fazla ilgili içerik;

Enbiya Suresi kaç yaprak?

Enbiya Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 21. suresidir. 112 ayetten oluşur. Sayfa sayısı, kullanılan Kur’an-ı Kerim nüshasına göre değişebilir. Ancak, genellikle 3-4 sayfa arasındadır.

Enbiya Suresi neye iyi gelir?

Enbiya Suresi, şifa duası olarak okunabilir. Surenin, hastalıkları iyileştirmeye, ruhsal ve bedensel olarak şifa bulmaya yardımcı olduğuna inanılır. Ayrıca, Enbiya Suresi’nin, kötülüklerden korunmaya, hayırlı işlerde başarılı olmaya da yardımcı olduğuna inanılır.

321 sayfa kaçıncı cüz?

321 sayfa, Kur’an-ı Kerim’in 23. cüzüdür. Bu cüz, Enbiya Suresi’nin 83. ayetinden başlayarak, Necm Suresi’nin 3. ayetine kadardır.

Enbiya Suresi hangi sureden sonra?

Enbiya Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 20. sure olan Taha Suresi’nden sonra gelir. Enbiya Suresi’nden sonra ise 22. sure olan Hac Suresi gelir.

Enbiya Suresi’nin faziletleri

Enbiya Suresi’ni okuyan kişiye, Allah Teâlâ, kıyamet günü, Peygamberler ile birlikte haşreder.
Enbiya Suresi’ni okuyan kişi, Allah Teâlâ’nın dostlarından olur.
Enbiya Suresi’ni okuyan kişi, dünyanın ve ahiretin sıkıntılarından korunur.