Takıntılı düşüncelerden kurtulmak için okunacak dua, takıntılı düşünceler aklınıza istemeden gelen, size sıkıntı veren ve kontrolünüz dışında sürekli tekrar eden düşüncelerdir. Bu takıntılı düşüncelerden her ne kadar kurtulmak isteseniz de aklınıza geldiği zaman, dikkatinizi başka bir yere odaklanmanız çok zor olabilir. Sevdiğiniz insanın başına kötü bir şey gelmesine yönelik endişeli düşünceler, ocağın altını kapatıp kapatmadığınıza yönelik ya da geçmişinizle alakalı takıntılı düşünceler olabilir.

Bu durum yaşam kalitenizi de etkiler. Bu durumdan kurtulmanın birçok yöntemi vardır. Bildiğimiz gibi yer gök dua ile olmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de birçok anlamda bizlere fayda sağlayacak ayetler ve sureler yer almaktadır. Sure ve ayetlerin yanı sıra takıntılı düşüncelerden kurtulmanın duaları da vardır. İçinizi ferahlatıp, takıntılı düşüncelerden kurtulmak için okumanız gereken dua ve sureler şu şekildedir;

  • Amentü billahi ve Rusulihi hüve’l evvelü ve’l ahirü ve’z zahirü ve’l batinü ve hüve bi külli şey’in alim. (Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilen Allahu Teala’ya Onun peygamberlerine inandım.)

Kafadaki Takıntılardan Kurtulmak İçin Dua

Dinimiz de birçok konu ile ilgili sizleri feraha ulaştıracak, hayatınızı kolaylaştıracak, sıkıntı ve dertlerden kurtaracak istek ve arzularınızın olması için okunacak birçok dua bulunmaktadır. Kafanıza takılan, takıntı haline getirdiğiniz düşüncelerden kurtulmanın da duaları vardır. Bunların başında Amentü duası yer almaktadır.

  • Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve Rusulihi ve’l yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel basü badel mevt Haggun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlühü. (Ben Allah-ü Teala’ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerime, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allahu Teala’nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allah’tan başka İlah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve peygamberidir.)
  • Kul e’uzü bi Rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrin neffasati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hased. (De ki: Yarattığın şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçilerin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.)
  • Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu biRabbin nas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerrilvesvasilhannas. Ellezi yüvesvisü fi sudurinnas. Minel cinneti vennas. (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine insanların İlah’ına sığınırım.)
  • Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina raşeda. (Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için başarı hazırla.)
  • Ve kul Rabbi euzu bike min jemezatiş şeyatin. Ve euzu bike Rabbi ey yahdurun. (De ki: Ey Rabbim. Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.)

İnşirah suresini okumak ferahlık verdiği için bu sureyi okumak da sizleri rahatlatacak ve kafanızdaki takıntılı düşüncelerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Ayrıca nazardan korunmak için okunan Felak ve Nas surelerini üç kez okumak da takıntılı düşüncelerden kurtulmanızı sağlayacaktır.

Esmaül Hüsna da Darda Kalınca Okunacak Dua

Esmaül Hüsna da Darda Kalınca Okunacak Dua

Hayatın bazı dönemleri sıkıntılı ve zor geçmektedir. Bunlardan kurtulmanın en güzel ve manevi yolu bol bol Allah’ı zikretmek ve peygamber efendimizin de çokça okuduğu duaları ayet ve sureleri okumaktır. Sıkıntıda ya da herhangi bir dardayken okunacak surelerin başında İnşirah Suresi vardır. Bol bol bu sureyi okumak içinizi ferahlatacaktır. İnşirah suresi dışında okunabilecek dua ve Esmaûl Hüsna’lar da şu şekildedir.

  • La ilahe illallahül azim-ül halim la ilahe illallahü Rabbül Arş-il azim. La ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül erdı Rabbül Arş il kerim. Peygamber efendimiz sıkıntıdayken, darda iken bol bol bu duayı okumuş. Dua da Allah’a sığınmayı ve sadece Allah’tan yardım istenmesi gibi anlamları bulunmaktadır.
  • Ve zennûni iz zehebe muğadıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nada fiz zulumâti en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu dua için İbn-i Sunni günde 7 kere okumanın sıkıntılı ve darda kalmış kimseler için fayda sağlayacağını bildirmiştir.  

Çeşitli sıkıntılardan feraha çıkmak için akşam namazından sonra Ya Musavvir zikretmek, darda kalanların, rızık sebeplerinin kolaylaştırılması için Er-Rezzak zikretmek, sıkıntılardan kurtulmak için El-Hafid zikretmek, manevi sıkıntılardan kurtulmak için Eş-Şekur zikretmek, vesveseden kurtulmak için El- Muksit zikretmek ve yine sıkıntılardan kurtulmak için El-Baki zikretmek size iyi gelecektir.


Daha fazla ilgili içerik;

Takıntılı Düşüncelerden Kurtulmak İçin Dua: Kafadaki Saplantı Düşünceler
Takıntılı Düşüncelerden Kurtulmak İçin Dua: Kafadaki Saplantı Düşünceler