Hz İsmail Peygamberin Hayatı – Özellikleri, Mucizeleri, Allah ile Konuşması

HZ İsmail peygamberin hayatı, Hz. İbrahim’in uzunca bir süre çocuğu olmamıştır. Allaha ettiği dualar kabul olmuş ve Hz. İsmail doğmuştur. Bu sebeple İbrahim peygamber ona “Allah dualarımı kabul etti” manasına gelen İsmail adını vermiştir. Hz. İsmail iki ana olay ile bilinmektedir. Birisi kurban edilme olayı diğeri ise zemzem hadisesidir. Hz İsmail 137 yaşında vefat etmiştir.

HZ İsmail’in hayatı Özet

HZ İsmail’in hayatı özet, Hz. İsmail adı Kuran-ı kerim de zikredilen peygamberler arasındadır. Kuran da on iki yerde adı zikredilmektedir. Hz İsmail Hz. İbrahim ‘in Hacer’den doğan büyük oğludur. Hz. İsmail doğduğunda babası 86 yaşında idi. Kuran-ı kerim de geçen ayetlerden de Bakara(2/133) anlaşıldığı gibi Hz. İbrahim (a.s), Hz İshak(a.s) ve Hz Yakup(a.s) ‘ın ecdadındandır.

Hz i̇smail peygamberin hayatı - özellikleri, mucizeleri, allah ile konuşması
Hz i̇smail’in hayatı özet

HZ İsmail’in Özellikleri

HZ İsmail’in özellikleri, Hz. İsmail Arap dilini çok güzel konuşan bir insandı. Kendisine “Allah’ın kurbanı” anlamına gelen “Zebihatullah”da denir. Mekke’ye yerleşen Cürhümilerin çocukları ile büyüyen Hz. İsmail onlardan ok atıcılığı öğrenmiştir. Hz İsmail iyi bir ok atıcılığının yanı sıra  iyi de bir avcıydı. Mekke’nin Harem bölgesinin dışına çıkarak avlanmayı, ata binmeyi çok severdi. Peygamber (s.a.v) “At edininiz! Onu miras olarak alın ve miras olarak bırakınız! Çünkü bu size babanız İsmail’in mirasıdır. ”buyurmuştur.

HZ İsmail’in Mucizeleri

HZ İsmail’in mucizeleri, Hz. İsmail in bebekken annesi yiyecek bir şey ararken oğlunun su ile oynadığı sırada topuğunun temas ettiği yerden Allah tarafından su çıkarılmıştır. Bu suya da zemzem adı verilmiştir.

HZ İsmail’in İlk Eşi

HZ İsmail’in ilk eşi, Hz.İsmail ilk eşinden boşanmıştır. Cürhümilerden Mudad b.Amr’ül cürhümi nin kızı Ra’le ile evlenmiştir.

hz ismail’in kıssası

HZ İsmail’in kıssası, HZ. İsmail bebekken hicret etmiştir. Yüce Allah babası İbrahim (a.s)’a annesi Hacer ile kendisini Mekke’ye bırakıp dönülmesi emredilmiştir. Hz. Hacer bu sürede safa ve Merve tepesi arasında yiyecek yemek su aramıştır. Hz. İsmail ile ilgili bilinen iki ana olay biri zemzem suyu biri de kurban edilmesi olayıdır.

Hz i̇smail peygamberin hayatı - özellikleri, mucizeleri, allah ile konuşması
Hz i̇smail kurbanı hikayesi… özet

HZ İsmail kurbanı hikayesi… Özet

HZ İsmail kurbanı hikayesi… Özet, Hz İsmail (a.s) yedi yaşlarında idi. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama, Hz Hacer’le İsmail aleyhisselam’ı belde-i haram a götürmesini emretti. Hz. İbrahim bir rüya gördü rüya da oğlu İbrahim’i kurban ediyordu. Uyandı oğluna bundan bahsetmedi. Ona “Oğulcuğum! Bir ip ve bir bıçak al. Sonra, şu vadiye gidelim” dedi. Vadiye yaklaşınca şeytan önlerini kesti onlara verdiği şüphelerle onları engellemeye çalıştı.

Hz İbrahim onu dinlemedi oğlu ile vadide baş başa kalınca Allahın ona emrettiğinden oğlu İsmail’e bahsetti. İsmail (a.s) babasına hiç zorluk çıkarmayacağını Allahın emrini yerine getirmesini söyledi. Hz. İbrahim bıçağı oğlu İsmail’in boğazına bastırınca bıçak kesmedi. Elindeki bıçağın ağzı tersine döndü. O sırada yüce Allah tarafından “Ey İbrahim! Rüyana, sadakat gösterdin! İşte sana, oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık! Boğazla onu!” buyruldu. İbrahim (a.s) doğrulduğunda Cebrail (a.s) yanında iri boynuzlu bir koç gördü. “Kalk yavrucuğum! Sana bir fidye indi” dedi.

HZ ismail’in kaç çocuğu var

HZ ismail’in kaç çocuğu var sorusuna yanıt olarak. Hz.İsmail in Mudad kızı Ra’le den doğan on iki oğlu olmuştur.

Kurbanı Kimler Kesemez Diyanet

Kurban İbadetinin Önemi İle İlgili Bir Hadis

Kurbana Kaç Gün Kaldı (Bayrama Kaç Gün Kaldı Geri Sayım)

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥