La ilahe illallahül melikül hakkul mübin fazileti nelerdir öğrenmenizi sağlıyoruz. 1000 defa ‘la ilahe illallahül melikül hakkul mübin okuyanın hayatında ne gibi değişiklikler olacağını sizlere aktarıyoruz.

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin Hz. Peygamver Efendimiz, Hz. Cebrail’in şöyle dediği rivayet edilir: “Ey Muhammed, senin ümmetinden kim her gün yüz defa la ilahe illallahül melikül hakkul Mübin derse, bu onun için fakirlikten kurtulmaya vesile olur, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş yani kendisine çekmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.”

La İlahe İllallahül Melikül Hakkul Mübin Muhammedün Resulullah Sadikul

La ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin Muhammedün Resulullah sadikul va’dil emin demek çok güzel çük faziletli bir zikirdir. “Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan Muhammed (asm) Allah’ın Rasulüdür.”

La İlahe İllallahül Melikül Hakkul Mübin Fazileti

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin faziletinden faydalanmak için okumalıyız. Fazileti çok olan duadır. Büyük zatlar, bela ve musibetlerin defedilmesi, bela ve musibetlerden kurtulmak için bu duayı okumuşlardır. Bu duayı Allah’ı ve Allah’ın Rasulünü övmek, dua ve niyazda bulunmak, bela ve musibetlerden korunmak içinde okumalıyız.

Bu duayı her gün yüz defa okuyan mal-mülk sahibi olur. Bu faziletli duayı okuyan fakirlikten kurtulur. Oldukça kolay okunan düzenli okunulması tavsiye edilen bu güzel faziletli duayı okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Çok faziletli olan bu duayı Allah’a teslimiyetle  günde yüz defa okumayı alışkanlık haline getiren kişinin duaları kabul olur.

La İlahe İllallahül Melikül Hakkul Mübin Hangi Surede Geçiyor

La İlahe İllallahül Melikül Hakkul Mübin Hangi Surede Geçiyor

La ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin hangi surede geçiyor sorusuna bu tesbihin dua olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Bu zikri günde 100 kere okuyana ummadığı yerden rızıklar verilir. Yüz kere “la ilahe illallahül melikül hakkul mübin” okunur yüzüncü okumada ”sadikul va’dil emin” eklenerek’de okunur.

La İlahe İllallahül Melikül Hakkul Mübin Anlamı

La ilahe illallahül melikül hakkul mübin anlamı “Mülk sahibi Melik, hak ve varlığı birliği apaçık Mübin olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Vadinde sadık ve emin olan Muhammed (asm) Allah’ın Rasulüdür.” demektir.

Sübhanallahi ve Bihamdihi – Fazilet ve Nasıl Zikir Olarak Çekilir?

La İlahe İllallah Ente Subhaneke İnni Küntü Minezzalimin Anlamı

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Anlamı

1 Comment