Maaş Haczi 1/4 Nasıl Hesaplanır 2024 – Kaç TL Kesilir?

Maaş haczi 1/4 nasıl hesaplanır 2024 yılında merak eden kişiler için yazımızda ele aldık. İcra maaşınızdan ne kadar keser? 14’ten fazla olma ihtimali var mı? Bu soruların yanıtlarına gelin birlikte bakalım.  

Kanun gereği maaşınıza el konulmaktadır. Herhangi bir yere borcunuz varsa belirli bir süre içerisinde borcunuzun ödenmemesi durumunda maaşınıza el konulur. Ancak maaşınızın 1/4 oranından fazlasına el konulması kanun gereği yasaktır. Peki maaşınızın el konulan kısmı nasıl hesaplanır? 

Net gelirinizin 6.000 TL olduğunu varsayalım. Bu oranın 1/4 oranı yanı 6.000/4 oranı kadar el konulur. Yani 1.500 TL aylık olarak borcunuz için el konulmaktadır. Başka bir örnekte ise maaşınızın 10.000 TL olduğunu düşünelim. Burada ise maaşınızın (10.000/4) 2.500 TL’sine el konulmaktadır.  

Maaş Haczi 14 ten Fazla Olabilir Mi

Maaş haczi 1/4 nasıl hesaplanır

Çalışıyorsanız alacaklının talebi üzerine maaşınıza el konulur. Yasa gereği net geliriniz 1/ 4 oranına el konulması gerekir. Bu orandan fazla kesilen maaşlarınızda itiraz etme hakkınız vardır. Maaş haczi 14 ifadesi ise 1/ 4 oranına denk gelmektedir. Kısacası eğer 6.000 TL maaş alıyorsanız bu maaşınızdan 1.500 TL kesinti yaşanır. Bu rakamdan daha fazla oranda maaş kesintisi yaşanmaz. Eğer daha fazla kesinti yaşıyorsanız bu duruma itiraz etme şansınız vardır.  

İcra Maaşımdan Ne Kadar Keser

Maaş haczi 1/4 nasıl hesaplanır

Özel şirkette ya da devlet kurumunda çalışmanız fark etmeden maaşına icra yapılabilir. Haciz konması için ilk önce icra takibinin başlatılması gerekir. İcra takibinin başlamasının ardından borçluya bilgilendirme mesajı gider. Borçlu 3 ay boyunca borcunu ödemezse 7 gün ek süre tanınır. Bunun ardından icra müdürlüğüne giderek borcun maaş kesintisi üzerine alınması talebinde bulunulursa maaşınıza haciz gelir.  

Maaşınıza haciz geldiyse kanun gereği net maaşın dörtte birlik kısmına el konulur. Her ay düzenli olarak maaşınızda dörtte biri borcunuzun kapanması için kesilmeye başlanır. Eğer maaşınızdan daha fazla oranda kesinti yapılmasını istiyorsanız kendi rızanızla maaş kesinti oranını yükseltmeniz gerekir. Eğer maaş kesinti oranınızı yükseltmek istemiyorsanız en fazla net gelirin dörtte biri kesilir.  

Maaş Haczinden Kurtulmanın Yolları

Maaş haczi 1/4 nasıl hesaplanır

Alacaklı bir kişi borcunun ödenmemesi durumunda borçlu olan kişinin maaşına haciz koyabilir. Ancak maaşa haciz koymak için borçlu olan kişinin rızası olması gerekir. Eğer karşı tarafın rızası yoksa maalesef maaşına haciz konulmaz. Maaş haczinin olmaması için ilk olarak maaş haczi bildirgesi geldiği zaman itiraz edilmelidir. Aksi halde borç kapanana kadar maaşın belirli bir kısmı kesintiye uğrar. İcra takibinde maaş haczi uygulanmışsa maalesef borcunuzu kapatana kadar kurtulma yolu yoktur.  

Maaşa Haciz Kalkıyor 2023

Maaş haczi 1/4 nasıl hesaplanır

Borçlu olan kişiden alacaklı parasını almak için maaş haczi talebinde bulunabilir. Ancak 2023 yılında alınan kararla birlikte maaş haczine yeni karar eklendi. Eğer maaşınız 5.500 TL yani asgari ücret değerinde ise maaşınıza haciz konulamaz. Asgari ücretin tutarında ya da bu tutarın altında maaş alan kişilerin maaşına haciz konulmayacaktır. Ayrıca asgari ücretle geçimini sağlayan ailelere yatan sosyal yardım ödemelerine de el konulamayacağı bildirildi. Asgari ücretin üstünde maaş alan kişilerin rızası üzerine maaşa haciz kararı hala devam etmektedir.


Daha fazla ilgili içerik;


Maaşın 1 4 haciz ne kadar?

Maaşın 1/4 haczi, maaşın dörtte birinin haczedilmesi anlamına gelir. Bu oran, İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesinde belirtilmiştir.

Maaşın 1/4 haczi ne kadar eder?

Maaşın 1/4 haczi, maaşın dörtte birinin haczedilmesi anlamına gelir. Örneğin, maaşı 10.000 TL olan bir kişinin maaşından 1/4 haciz yapılırsa, 2.500 TL haczedilir.

Maaşın 1/4 haczi nasıl yapılır?

Maaşın 1/4 haczi, icra müdürlüğü tarafından yapılır. İcra müdürlüğü, borçlunun işverenine bir haciz yazısı gönderir. İşveren, haciz yazısını aldıktan sonra, borçlunun maaşının 1/4’ünü icra müdürlüğüne gönderir.

Maaşın 1/4 haczi ne zaman yapılır?

Maaşın 1/4 haczi, borçlunun borcunu ödememesi durumunda yapılır. Borçlu, borcunu ödemediği takdirde, alacaklı icra takibi başlatabilir. İcra takibi sonucunda, borçlunun mal varlıkları haczedilebilir.

Maaşın 1/4 haczi nasıl kaldırılır?

Maaşın 1/4 haczi, borçlunun borcunu ödemesi veya alacaklının haciz talebini geri çekmesi durumunda kaldırılabilir. Borçlu, borcunu ödediği takdirde, icra müdürlüğü haciz işlemini sonlandırır. Alacaklı, haciz talebini geri çekmek isterse, icra müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. İcra müdürlüğü, alacaklının talebini uygun görmesi durumunda, haciz işlemini sonlandırır.

Maaşın 1/4 haczi ile ilgili bazı bilgiler:

  • Maaşın 1/4 haczi, borçlunun geçimini zorlaştıracak şekilde yapılamaz.
  • Maaşın 1/4 haczi, nafaka alacakları için uygulanmaz.
  • Maaşın 1/4 haczi, borçlunun saklı kısmını geçemez.

Maaşın saklı kısmı nedir?

Maaşın saklı kısmı, borçlunun geçimini sağlamak için gerekli olan miktardır. İş Kanunu’nun 35. maddesine göre, işçinin aylık ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Bu miktar, borçlunun geçimini sağlamak için gerekli olan miktardır.

İcra kesintisi netten mi brütten mi?

İcra kesintisi, borçlunun net maaşından yapılır. Brüt maaşından yapılan kesinti, icra kesintisi olarak kabul edilmez.

İcra kesintisinin net maaşından yapılmasının nedeni, borçlunun geçimini zorlaştırmamak içindir. Borçlunun brüt maaşından yapılan kesinti, borçlunun vergi ve sigorta kesintilerini de kapsar. Bu kesintiler, borçlunun net maaşını önemli ölçüde azaltabilir.

İcra kesintisi, borçlunun saklı kısmını geçemez. Saklı kısım, borçlunun geçimini sağlamak için gerekli olan miktardır. İş Kanunu’nun 35. maddesine göre, işçinin aylık ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Bu miktar, borçlunun saklı kısmını oluşturur.

İcra kesintisinin net maaşından yapılması, borçlunun saklı kısmını korumaya yardımcı olur. Borçlunun saklı kısmını aşan kesinti, borçlunun geçimini zorlaştırabilir.

Asgari ücretle çalışanın maaşına haciz konur mu?

Evet, asgari ücretle çalışanın maaşına haciz konulabilir. Ancak, haciz miktarı, borçlunun geçimini zorlaştırmayacak şekilde sınırlandırılır.

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥