Oruçluyken namaz kılmamak günah mı hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Oruç tutup namaz kılmamak kabul olur mu işte detaylar.

Oruçluyken namaz kılmamak günahtır. Namaz kılmak ve oruç tutmak farklı ibadetlerdir. Farz namazların kılınmaması halihazırda günahtır. Her vakit için ayrı bir namaz vardır. bir günde kılınması gereken 5 vakit farz namaz söz konusudur. Her vaktin namazının sorumluluğu Müslüman kimse için ayrı ayrıdır.

Namaz kılmayan bir Müslüman kimsenin namazının sorumluluğu ile öldüğünde hesaba çekileceği unutulmamalıdır. Oruçluyken namaz kılmamak gibi bir durum değerlendirmeye tabi tutulamaz. Oruç ibadetinin günahı ve sevabı ayrı, namaz ibadetinin günahı ve sevabı ayrıdır.

Gece İlişkiye Girip Sabah Abdest Almak Orucu Bozar Mı

Namaz Kılmayanın Orucu Kabul Olur Mu? Hadis

Namaz kılmayanların orucu kabul olmaması durumu bazı hadislerin okunduğu gibi yorumlanmasından kaynaklıdır. Bu hadisler namazı önceleyen hadislerdir. Namazı önceleyen hadisleri ilk anlamı ile okuduğunuzda namaz kılınmadığında diğer ibadetlerin de kabul olmayacağını düşünebilirsiniz. Hadisler doğrudan okunan mana ile anlanmaması gerekir.

Hadislerin bazıları açıklanmalıdır. Açıklanarak anlaşılması gereken hadislerden bazıları da ilk okunuşta namaz kılmayanların doğrudan diğer ibadetlerinin kabul olmayacağı fikrine yöneltebilir. Bu doğru değildir.

Namaz kılmayanların da orucu kabul olur. Ancak namaz kılınmaması halinde yapılan amellerin sevabı eksiltilecektir. Namaz Müslüman olan kimseyi kötülüklerden uzak tutar. Namaz kılmayan kimselerin Müslümanlıklarının zarara düşmesi tehlikesi gibi durumlar söz konusu olduğundan namaz kılmamanın etkilerinin büyüklüğü anlatılmak istenmektedir.

Namaz kılmayan insanların oruçlarına dair mevcut olan hadisler ve bazı alimlerin görüşleri;

  • Şeyh İbn Useymin tarafından verilen fetvaya göre: “Namazı terk edenin orucu geçerli değil ve ondan makbul olmaz; çünkü namazı terk eden kafir ve mürtettir. Zira yüce Allah şöyle buyurmaktadır: (Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir)
  • Müslim/82: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi ile şirk ve küfür arasındaki fark, namazın terkidir.”
  • Tirmizi 2621: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Bizimle onlar arasındaki ahit namazdır. Kim onu terk ederse kâfir olur.”
  • Buhari 520: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her kim ikindi namazını terk ederse onun ameli geçersiz olur.”
Oruç Tutup Namaz Kılmamak Kabul Olur Mu

Oruç Tutup Namaz Kılmamak Kabul Olur Mu

Oruç tutan bir kimse namazını kılmasa dahi orucuna bir zarar gelmez. Oruç ve namaz başlı başına ayrı ibadetlerdir. Bu ibadetlerin sorumlulukları da birbirinden farklıdır. Oruç tutan birinin namaz kılmaması halinde kılmadığı farz namazları için hesaba çekileceği doğrudur.

Oruç tutan ancak namazını kılmayan bir kimsenin orucu yine de kabul olur. Bu durumun temel nedeni ise iki ibadetin birbirinden farklı ve birbirine bağlı olmayan ibadetler olmasıdır. Kişi orucunu tutuyor ancak hayatı boyunca diğer farzları yerine getirmiyorsa bu onun Müslüman kişiliğine zarar verir. Oruç tutup namaz kılmayan kişiler için de durum böyledir. Burada orucun kabul olup olmaması ancak Allah tarafından bilinebilir.

Orucun kabul olmaması halinin ana nedeni Müslüman olduğunu söyleyen kimsenin Allah rızası için değil de insanlar tarafından kabul görmek gibi fani nedenler ile oruç tutmasıdır.  

Oruçluyken Mast Yapmak Caiz Mi

Oruçluyken Astım İlacı Kullanılır Mı

Orucun Zararları Evrim Ağacı

Orucun Faydaları Bilimsel Makale