Uyumayan Bebeğin Uyuması İçin Dua

Uyumayan bebeğin uyuması için dua hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Uyumayan bebeğe dua nebe suresi ve Peygamberimizin bebeklere duası işte detaylar.

Uyumayan bebeğin uyuması için okunacak dua, Bebekler bazı zamanlarda uyku problemi yaşamaktadırlar. Ebeveynler için bu durum oldukça can sıkıcı olmaktadır. Karnı tokken herhangi bir gaz durumu veya hastalığı yokken bebeklerin gece uyumaması büyük bir problem haline dönüşmektedir. Bebeğinizi rahatlatarak uyumasını sağlayan birçok dua yer almaktadır. Bebeğin uyku düzenin olmaması tüm aile fertlerini etkilemektedir. Bebekler için uyku dualarını sizler için yazımızda ele aldık.

 • Uyku niyetiyle okumanız gereken bazı sureler vardır. İlk olarak Fatiha Suresini bebeklerinizin uyuması için okuyabilirsiniz.
 • Uyku sıkıntısı çeken bebekler için tesirli surelerden biri ise İnşirah Suresidir. Bebeğinizin rahatlamasını sağlayacaktır. İnşirah suresini 3 kere okumanız daha etkili olacaktır.
 • Bebeğinize değen nazardan dolayı uyuyamayabilir. Bu yüzden Nas ve Felak surelerini de okumanız gerekmektedir.

Ev Sahibi Olmak İçin En Etkili Dua

Uyumayan Bebeğe Dua Nebe Suresi

Uyuyamayan bebekleriniz için birçok dua ve sure yer almaktadır. Özellikle okunan Nebe yani Amme suresi oldukça tesirli surelerden biridir. Bebeğinizi uyuturken arkada kısık bir sesle Nebe suresini açabilirsiniz. Bebeğinizin rahatlamasına ve uykuya dalmasına yardımcı olacaktır. Amme suresi bir buçuk sayfa ve 40 ayetten oluşmaktadır. Uyumayan bebeğiniz de nazar olabilmesi çok yüksek ihtimaller arasında yer alır. Uykusuz gecelere son vermek için bebeklerinize Nebe suresini dinlettirmeniz veya okumanız etkili olacaktır. 

Uyuyamayan Bebeğe Dua Tebbet Suresi

Genellikle yeni doğan bebeklerde görülen ve birçok çocukta gördüğümüz problemlerden birisi uykusuzluktur. Ebeveynlerin en çok çektiği konulardan birisi olmaktadır. Bebeğini uyutmak isteyen ebeveynler birçok yöntemi kullansa da en etkili yöntem duadır. Bebeğinizi uyutmanıza yardım edecek dualardan birisi ise Tebbet suresidir. Tebbet suresinin 7 kere okunması gerekmektedir.

 • Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb (Ebu Leheb’in elleri kurusun, zaten yok oldu)
 • Ma ağna anhu maluhü ve ma keseb (Malı da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı)
 • Seyasla naran zate leheb (O alevli bir ateşe girecektir.)
 • Vemraetuhü hammalete’l hatab (Karısı da odun hamalına)
 • Fi cidiha hablun min mesed (Boynunda bükülmüş bir ip olarak ateşe girecektir)
Uyumayan bebeğin uyuması i̇çin dua
Peygamberimizin bebeklere duası

Peygamberimizin Bebeklere Duası

Nazar bebeklerimize, çocuklarımıza daha çok değmektedir. Nazar çocukları huzursuz eder ve gece uyuyamamalarına neden olmaktadır. Peygamber Efendimizin okuduğu nazar dualarını ve nazar ayetlerini sizler için bir araya getirdik.

 • Euzu bi kelimatillahi’t tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh (Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.)
 • Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiüz zikra ve yekulune innehu le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemin (Şüphesiz inkar edenler Kuran’ı duydukları zaman neredeyse gözleriyle devirecekler. Hiç şüphe yok ki o bir delidir diyorlar. Halbuki Kuran alemler için ancak tavsiyedir) Kalem Suresinin 51 ve 52. Ayeti nazara karşı okunan dualardan birdir.

Nazar olan çocuk için Nas, Felak, Ayetel Kürsi gibi dualarda okunmalıdır. Bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olacaktır. 

Uyumayan Bebeklere Yedi Uyurlar Duası

Bebeklerde ve çocuklarda sıkça rastlanan olaylardan birisi uykusuzluk problemidir. Bebeklerinizi rahatlatacak ve huzurlu uyku uyuması için birçok dua bulunmaktadır. Bu dualardan birisi Yedi Uyurlar duası olmaktadır. Yedi Uyurlar olarak bilinen Ashabı Kehy’in isimlerinin içinde yer aldığı bebekleriniz için uyku duasıdır. Bu duayı kağıda yazmak veya çocuğuna okumak uyku problemine karşı tesirli olacaktır.

 • Allahümme inni es’elüke bi İslami Yemliha ve rağbetihi ve bi imani Mekselina ve kurbetihi, ve bi tevhıydi Mernüş ve hıdmetihi ve bi ma’rifeti Debernüş ve uzletihi ve bi şehadeti Şazenüş ve rivayetihi ve bi ihlas Mislina ve muvafakatihi ve bi iştiyaki Kefeştatayyüş ve ı’tikadihi ve bi vafai Kıtmır ve himayetihi en takdıye haceti ya Kaadıye’l hacatı ve ya mücibe’d deavat. Ve sallellahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn.

Bebekleri Uyutan Esmaül Hüsna

Bebekleriniz çeşitli nedenlerden dolayı uyku problemi yaşayabilir. Eğer hasta değil, karnı toksa bebekte nazar olabilir. Bebeklerinizin daha iyi uyuması ve huzurla uykuya dalması için okumanız gereken esmalar vardır. Bu esmaları sizler için bir araya getirdik.

 • Ya Şafi esması uyku problemi çeken çocuklar için çekilmektedir. 21 kere Ya Şafi esmasını okumanız çocuğunuzu rahatlatacaktır.
 • Uyumayan çocuğunuza Nebe suresi, Tebbet suresi, Nas ve Felak Suresi, İnşirah Suresi okumanız onu rahatlatacak ve uykuya dalmasını sağlayacaktır.

Peygamber Efendimizin Sevdiğine Kavuşma Duası

Yoğun Bakımda Yatan Hasta İçin Dua

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

Adet Olmak İçin Okunacak Dua

Yusuf Saroğlu

Edebiyat ve sosyoloji uzmanlık alanı. 2018 Yılından beri uzman olduğu alanlarda içerik üretiyor. Günümüzde hala pek çok bilgi eksik. Doğru ve güncel bilgiyi vermek için çok çalışıyor. yusuf.saroglu@bedavainternet.com.tr

‎️‍🔥