Çocuğu sınava girerken okunacak dua hakkında detaylı bilgilendiriyoruz. Sinavda basarili olmak icin okunacak dua ve sınav esnasında okunacak dua işte detaylar.

Milyonlarca aday sınava hazırlanmaktadır. Hazırlıklarını tamamlayan tüm öğrenciler sınavda manevi açıdan daha güçlü hissedebilmek için dua etmek isterler. Hem ailelerin çocuklarına manevi destek sağlaması için hem de öğrencilerin kendilerini güçlü hissedebilmeleri için birçok dua vardır. İslamiyet’te oldukça önemli bir yere sahip dualar olmaktadır. Allah’a yakınlaşarak tüm isteklerinizi dile getirebilirsiniz. Çocuğunuz sınava girecekken okunması gereken dualar sizler için yazımızda derledik. İsterseniz gelin bir bakalım.

Sınavdan önce okunması gereken dualardan birisi şu şekildedir;

  • Rabbi edhılni müdhale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve’c’al l imin ledinke sultanen nasira. (Ya Rabbi, Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir şekilde çıkar. Katından bana yardım edici bir güç ihsan et.)
  • Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli duası 10 kere okunması gerekir. (Ya Rabbi, Göğsümü ve yüreğimi genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz ve sözümü anlaşır eyle.)

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Sinavda Basarili Olmak İcin Okunacak Dua

Günlük hayatımızda birçok kere duaya başvururuz. Kendimizi daha iyi hissetmek adına yapacağımız tüm işlerimiz de Allah’tan yardım isteriz. Ülkemizde milyonlarca kişinin gireceği sınavda başarılı olmak ve daha yüksek bir not almak için okumanız gereken bazı dualar vardır. Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar şu şekildedir;

  • Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddusün, İyya na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetahna leke fethan mubina duası 19 defa okunması gerekmektedir.
  • Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbim bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda kazandıracak şeyleri öğret, bana fayda sağlayacak ilim ile beni nasiplendir.
Sınav Esnasında Okunacak Dua

Sınav Esnasında Okunacak Dua

Sınav esnasında ve sınav öncesinde okunması gereken duaları hem öğrenciler hem de aileler merak etmektedir. Hayatımızın her alanında duaya ihtiyaç duyarız. Gün içerisinde birçok kere dua ederek Allah’tan yardım isteriz. Sınav esnasında okunacak duaları sizler için yazımızda ele aldık.

  • Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l- ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Rabbim, ilmimi ve zekamı arttır ve beni salih kullarına dahil eyle. Rabbim gögüsümü aç, işimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz ki sözün anlaşılsın. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim işimi hayırla tamamlamamı nasip et.)

Sınava Giren Öğrencinin Arkasından Okunacak Dua

Ülkemizde gerçekleşecek olan sınavlarda velilerin çoğu okunması gereken duaları araştırmaktadır. Sınava girecek olan adayların aileleri ve çevresindekiler manevi açıdan destek olmak için bazı duaları okumaktadır. Sınava giren öğrencinin arkasından okunması gereken dua şu şekildedir;

  • Ya Hayyu, Ya Kayyum, Birahmetike esteğisü duası 10 defa okunması gerekmektedir. (Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, senin rahmetine sığınıyorum.)
  • Allahümme hır li vehter li. Vela teklini ala ihtiyari. (Allah’ım. Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip et, Allah’ım beni kendi başıma bırakma.)
  • Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi’l- hayr (Rabbim, kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.)

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

Bu Dua İle Sınavı Kazandım

Matematik Sınavından 100 Alma Duası

58 Saniyede Kabul Olan Dua

Comments are closed.